Všetky články

Nová výskumná štúdia spoločnosti King's Health Partners and South London a Maudsley Foundation NHS (publikovaná v British Journal of...

Pre študentov medicíny, ktorí možno raz budú rodičom oznamovať neočakávanú diagnózu - Downov syndróm.

...

Špeciálne olympiády Slovensko Vás pozývajú na Majstrovstvá Slovenska v plávaní, ktoré sa budú konať v Trenčíne 13. 3. – 14. 3. 2018. ...

Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní! Budeme radi, ak sa rozhodnete práve pre našu spoločnosť a podporíte aktivity...

Special Olympics Slovakia Vás pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky Špeciálnych olympiád v bežeckom a v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa...

Myšlienka vznikla v štáte Texas, v meste Austin. Skupina asi 20-tich mamičiek detí s Downovým syndrómom mala stretnutie. A medzi týmito...

Milí členovia SDS,

ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a podporu, tešíme sa, že ste súčasťou našej veľkej rodiny....

ZPMP v SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti realizuje projekt "...

Ako som mojím deťom povedala o Downovom syndróme ich brata

Ako matky dieťaťa s Downovým syndrómom sa ma...

10. - 12. 11. 2017, Dublin, Írsko

V dňoch 10. - 12. novembra 2017 sa členovia EDSA (Európskej...

Pozývame Vás na výstavu fotografií deti a mládeže s Downovým syndrómom do Piešťan. Táto putovná výstava prebieha už od roku 2013 po rôznych...

V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú...

Stránky