Všetky články

Ako sme pred časom avízovali, pripravili sme pre Vás v najbližších týždňoch niekoľko zaujímavých akcií. Jednou z nich je Rozlúčka s letom. Ak...

Prvého júla sme vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne spustili projekt Spojme sa.... Týmto projektom chceme dostať existenciu nášho...

Letný rekondičný pobyt pre rodiny v dňoch 9. 7. - 16. 7. 2017 sa pripravoval od apríla, keď som uzatváral prihlášky. Prihlásilo sa naň viac...

Dňa 30. 6. 2017 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 173/2017 Z.z., o úprave súm životného minima. Opatrenie s účinnosťou...

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pozýva mladých ľudí s mentálnym postihnutím na kurzy sebaobhajovania. V rámci celoživotného vzdelávania sa...

V piatok 30. 6. 2017 sa konala v Bratislave tlačová konferencia k spusteniu projektu "lieky s rozumom".

Bratislava...

Dá sa skĺbiť starostlivosť o dieťa s postihnutím so zamestnaním? Myslíte si, že narodenie dieťaťa s Downovým syndrómom vás pohltí natoľko, že...

Deň detí patril tohto roku v Rimavskej Sobote 26. ročníku celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla dospelých hrajúcich pre deti...

V dňoch 21. 6. - 23. 6. 2017 sa uskutočnili X. Národné hry špeciálnych olympiád v krásnom športovom areáli olympijského tréningového centra...

Ak hľadáte trénera plávania pre svoje dieťa a ste z okolia Bratislavy, dávame do pozornosti trénera Tommiho. Tommi sa dlhodobo venuje deťom a mládeži s...

Tím Special Olympics Slovakia Vás pozýva na X. národné hry špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú dňa 21. - 23. 6. 2017 v...

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) sa stala príjemcom podpory pri internetových nákupoch prostredníctvom portálu Dobromat.sk. Ak nakupujete cez...

Stránky