Všetky články

Bratislava 18. októbra 2017 – Dobročinný Ples v opere opäť využije svoj spoločenský význam v prospech zdravotne znevýhodnených detí,...

Nové prístupy ku vzdelávaniu rôznorodých žiakov.

13. októbra prebiehala v Bratislave konferencia, ktorá bola...

Tlačová správa, Bratislava 5. 10. 2017

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej...

Október je mesiacom šírenia povedomia o Downovom syndróme. V tejto súvislosti vám prinášame niekoľko výstižných a dôležitých faktov o tom, akí...

Ministerstvo školstva po roku od zverejnenia prvých téz a dvoch mesiacoch spracovávania takmer 4-tisíc pripomienok zverejnilo finálnu verziu...

Zarážajúce: Ženám sa vysvetľuje "morálna povinnosť" potratov detí s Downovým syndrómom.

Ľudia s...

SDS pripravuje pre svojich členov ďalšie priateľské stretnutie, tentokrát v duchu jesenného aranžovania a halloween. Stretneme sa v Trenčíne,...

Ako sme vás dávnejšie informovali, pred časom vznikla Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorej sme súčasťou a...

Pred časom nás oslovila Nadácia televízie Markíza ohľadom pripravovaného projektu Pevnosť Boyard. V každom z kôl súťažný tím rozhodne o tom,...

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v...

Srdečne pozývame našich členov na 6. ročník benefičného kultúrneho náučného podujatia s názvom „Dúha v srdci“ pre mentálne postihnutých a...

Milí priatelia Special Olympics,

    Pozdravujeme Vás začiatkom školského roka 2017/2018....

    Stránky