Diagnóza: Downov syndróm

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vydala cennú a potrebnú knihu, ktorá odborno-populárnym spôsobom približuje ľudí s Downovým syndrómom. 

Elektronickú verziu knihy Mária Šustrová a kol. - Diagnóza: Downov syndróm vydala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v roku 2016 v pôvodnom znení tlačového vydania z roku 2004.

Kniha vyšla vo formátoch:
pdf - ISBN 978-80-972251-0-0
epub - ISBN 978-80-972251-1-7
mobi - ISBN 978-80-972251-2-4

Upozorňujeme, že elektronická kniha je dielom chráneným podľa autorského zákona a je určená len pre osobnú potrebu kupujúceho. Kniha ako celok ani žiadna jej časť nesmie byť voľne šírená na internete, ani inak ďalej zverejňovaná. V prípade ďalšieho šírenia neoprávnene zasiahnete do autorského práva s dôsledkami podľa platného autorského zákona a trestného zákonníka.

Veľmi si vážime, že e-knihu ďalej nešírite. Len vďaka Vašim nákupom dostanú autori, vydavatelia a kníhkupci odmenu za svoju prácu. Ďakujeme, že tak prispievate k rozvoju literatúry a vzniku ďalších skvelých kníh. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom použitia e-knihy, neváhajte nás prosím kontaktovať na adrese ds@downovsyndrom.sk.

Chcem si kúpiť túto knihu

Knihu môžete zakúpiť priamo na tejto webovej stránke TU.

O knihe

Okrem priblíženia medicínskych a genetických aspektov Downovho syndrómu (autorky M. Šustrová a N. Mišovicová) sú dôležitou súčasťou knihy aj rady rodičom týchto detí. Kapitoly Ako prijať dieťa s postihnutím, Akí sú ľudia s Downovým syndrómom, Akceptovanie dieťaťa s Downovým syndrómom, ako aj ďalšie veľmi citlivo a presne približujú svet týchto detí a zároveň sú nevysloveným apelom na „nezainteresovaných“, na spoločnosť zdravých, aby hľadali vhodnú formu komunikácie s týmito deťmi, a rovnako aj ich rodičmi. Pretože, ako zdôrazňujú autori knihy, rodina je pre nich najoptimálnejším prostredím, a tak vo väčšine prípadov všetka ťarcha starostlivosti o nich leží na rodine. 

 Je to prelomenie všeobecnej nevedomosti, ktorá vládne okolo ľudí s Downovým syndrómom.

Anton Baláž

Knihu Diagnóza: Downov syndróm napísal kolektív lekárov pod vedením prof. MUDr. Márie Šustrovej, CSc. Ide o odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú ľuďom s Downovým syndrómom a väčšina z nich stála aj pri zrode Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku v roku 1993. Cieľom spoločnosti je pomôcť ľuďom s týmto syndrómom pri ich začleňovaní do života, vzdelávaní aj zaraďovaní do pracovného procesu.