inklúzia

Obrázok používateľa admin

Bojujeme s veternými mlynmi (?) alebo o retardovaných a segregácii

Na stole je novela školského zákona. Zákonotvorcovia neustále v súvislosti s ním operujú pojmom inklúzia. Je však navrhovaný text zákona skutočne inklúzii naklonený, inklúziu podporujúci a inklúziu do života zavádzajúci? Nie je – to je moja  jednoznačná odpoveď.

Inklulinka

Inklulinka, linka laickej podpory, ponúka a poskytuje pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ponúka pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa vás bezprostredne týkajú. Okrem poradne tu nájdete materiály, odkazy na organizácie, inštitúcie a úrady, ale často aj potrebné vzorové dokumenty.

Stránky

Odoberať RSS - inklúzia