#ponozkovavyzva alebo Svetový deň Downovho syndrómu 2019

Obrázok používateľa admin

Tento rok sme Svetový deň Downovho syndrómu oslávili vo veľkom štýle!

Nie, nebola to typická oslava, kde sa všetci stretneme, spolu sa zabavíme a poprajeme si všetko dobré. To sa, žiaľ, vzhľadom k tomu, že SDS je celoslovenská spoločnosť, a organizácia tohto typu párty si vyžaduje veľa času, energie a skúseností, ani nedá. Sme radi, že sa nám to podarí aspoň pri našich „okrúhlinách“.

Ale oslavovali sme naprieč celým Slovenskom – a nielen Slovenskom. Oslavovali sme všakovakými spôsobmi, spolu s nami oslavovali a z našich osláv sa tešili aj ľudia, ktorých sa diagnóza DS priamo netýka a tie oslavy boli vďaka tomuto všetkému veľmi intenzívne. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na ponožkovej výzve a na šírení jej posolstva sa chceme týmto spôsobom poďakovať.

Veľkú vďaku chceme vyjadriť spoločnosti Dedoles s.r.o. za kampaň, ktorú pre nás pripravili.

Aj, a HLAVNE vďaka nim, sa nám podarilo myšlienku ponožkovej výzvy, a prostredníctvom nej Svetový deň DS, dostať do povedomia širokej verejnosti oveľa viac, a v širšom zábere, než keby sme boli na to sami. Ohlásili sa nám neznámi ľudia, tímy, firmy, školy, ktorí sa s nadšením zapojili do osláv Svetového dňa DS prostredníctvom ponožkovej výzvy. Viaceré portály na internete informovali o ponožkovej výzve a to bez toho, že by to išlo cez nás. Jednoducho sa to rozbehlo, čo nás veľmi teší. A za tým všetkým je jedna milá, nenápadná slečna s dobrým srdiečkom a veľkým odhodlaním presadiť svoj nápad vo firme, kde pracuje. Slečna Martina Rypáková sa tak stala jednou z nás, a to, že sa bude smerovanie našej spoločnosti (ako takej) vyvíjať ďalej, a verím, že pozitívnym smerom, je aj jej zásluha. 

Ďakujeme za Váš záujem, za Vaše angažovanie sa, za nápad, myšlienku a za iniciatívu a všetku námahu, ktorú ste vyvinuli, aby sa povedomie o ľuďoch s DS dostalo zaujímavou, nenásilnou a modernou, efektívnou formou k širokej verejnosti. A firme dedoles.sk tiež ďakujeme, že dáva šancu svojim ľuďom realizovať ich nápady a podporiť tak dobrú vec.

Ďalej sa chcem poďakovať spoločnosti SOFTIP a.s. za to, že do zapojenia do ponožkovej výzvy zaangažovala všetkých svojich zamestnancov.

Firma SOFTIP je náš dlhoročný podporovateľ a v rámci firmy je našim hlasom, srdcom aj svedomím pani Janka Medveďová, ktorá na nás myslí pri každej možnej príležitosti. Vedeniu firmy tlmočí svoje nápady, ktorými nám pomáha napĺňať náš cieľ – zvyšovať povedomie o ľuďoch s DS, prostredníctvom nami vyvíjaných aktivít zlepšovať kvalitu ich života a života rodiny, v ktorej žijú. Takisto firme SOFTIP a.s. ďakujeme za podporu a súčinnosť pri realizácii nápadov svojich zamestnancov.

Vďaka patrí aj študentom z UKF v Nitre, ktorí tento rok prišli s nápadom Ponožkovej burzy inakosti.

Myšlienka zorganizovať takúto akciu sa zrodila v rámci predmetu Pedagogika ľudí s mentálnym postihnutím, kde študentky v priebehu semestra vytvárajú projekty s cieľom osvety o inklúzii ľudí s mentálnym postihnutím. Nečakane už prvý prezentovaný projekt vyvolal nadšenie a spoločne sa rozhodli zhmotniť ho do reálnej podoby, a tak vznikla Ponožková burza inakosti. Na burzu si študenti, zamestnanci či návštevníci mohli doniesť nový pár ponožiek a jednu z ponožiek vymeniť za inú. Sprievodným programom bola aj výstava fotografií ľudí s DS či fotokútik s hashtagovým odkazom podpory Svetového dňa Downovho syndrómu do celého sveta. Popoludní sa študentky premiestnili do ulíc Nitry, kde ponožkové páry inakosti ponúkali za symbolickú cenu. Celý deň im asistovali a pomáhali aj ich noví kamaráti s DS.

Ďakujeme Lívii Halečkovej, študentke druhého ročníka „špecky“, za skvelý nápad a všetkým ostatným študentkám za jeho realizáciu. Tiež ďakujeme špeciálnej pedagogičke Svetlane Síthovej za pomoc a spoluprácu na tomto projekte a  vedeniu Pedagogickej fakulty a katedry pedagogiky za podporu. Každá takáto akcia môže pomôcť otvoriť svet viac k tolerancii a akceptácii inakosti. Veríme, že z tejto akcie sa môže stať tradícia.

Našim viacročným partnerom a podporovateľom je aj firma Dell s.r.o., ktorej zamestnanci sa takisto pridali k ponožkovej výzve a dali tak vedieť o oslavách Svetového dňa Downohvo syndrómu aj mimo hraníc Slovenska. Okrem toho zamestnanci firmy pripravili pri príležitosti osláv Svetového dňa DS pre deti s DS tzv. Zábavný deň v Delli, ktorého sa zúčastnili deti zo Špeciálnej školy na Karpatskej ulici. Deti si mohli spolu so zamestnancami firmy zahrať rôzne počítačové hry, ale napr. aj futbal. Spolupráca firmy Dell s.r.o. s nami pokračuje počas roka našou účasťou na ich charitatívnych Veľkonočných aj Vianočných trhoch, počas ktorých nás „delláci“ môžu podporiť kúpou tematických ručne vyrábaných výrobkov od členov našej spoločnosti, pričom výťažok putuje do SDS. Nemenej dôležitým bonusom pre SDS je možnosť našej pozitívnej prezentácie a šírenie osvety. Za záujem a angažovanie sa aj v prospech ľudí s DS ďakujeme Zuzke Vajsovej a Lenke Šurányi.

Za podporu pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu sa chceme poďakovať aj OZ SOCIA – Nadácii na podporu sociálnych zmien a OZ ZPMP – Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za pomoc pri spoločnej príprave, zverejnení a šírení spoločne pripravenej Tlačovej správy, prostredníctvom ktorej oficiálnou cestou informujeme širokú verejnosť o Svetovom dni DS a z ktorej následne čerpajú informácie ostatné médiá.

No a v neposlednom rade veľká vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste sa s nadšením do ponožkovej výzvy zapojili. Tým, že ste o tom dali vedieť ďalším ľuďom prostredníctvom zaslaných fotiek, či statusov na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom osobnej skúsenosti na vašich pracoviskách, školách, škôlkach, prispeli ste podstatnou mierou aj vy k šíreniu myšlienky a posolstva kampane #ponozkovavyzva. Jej odkaz je hlavne o tom, že byť iný je fajn, že aj keď sme iní, patríme k sebe a že práve inakosť robí náš svet zaujímavejším a pestrejším.