Členské príspevky

Členské príspevky uhrádzajú členovia SDS jedenkrát ročne vo výške 20 Eur. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaným členom, vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku.

Prevodom na účet:Členský príspevok

Suma: 20 EUR / rok
účet: SK61 0200 0000 0001 6573 1012, BIC: SUBASKBX
variabilný symbol: rok, za ktorý platíte členské
popis: Meno člena za ktorého je poplatok uhrádzaný

VIAMO:

Prostredníctvom VIAMO na tel. číslo 0903 634 396 alebo nascanovanim 2D kódu z aplikácie VIAMO alebo priamo kiknutím na tlačidlo: Členský príspevok