asistent učiteľa

Obrázok používateľa admin

Dostupnosť vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje v rámci svojej činnosti sfunkčnenie integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do predškolských a školských zariadení formou pomenovávania potrieb týchto detí a rodín, ich komunikovania a presadzovania. Potrebná je vecná argumentácia a popisovanie reálnej situácie, súvisiacej s tomto témou.

Obrázok používateľa admin

Minister Plavčan by mal zabezpečiť asistentov učiteľa

"Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie školských TV štúdií, a to práve z balíka, ktorý je určený na inklúziu... Šialené."

Stránky

Odoberať RSS - asistent učiteľa