Všetky články

AOPP ďakuje pani viceprezidentke Miroslave Fovenyes z OZ Lymfoma Slovensko, ktorá v rámci projektu poradenských centier odviedla obrovský kus práce. Súčasťou...

Veľká cena primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 2. Majstrovstvá SR v plávaní mládeže s Downovým syndrómom   

Dňa 6. mája 2017 sa...

Haló, haló! Blíži sa Snem SDS! Myslíš si, že snem je nudná akcia? Tak príď medzi nás a uvidíš, ako to tam vyzerá. Nielen že sa dozvieš o našich aktivitách, ale...

PLAVECKÉ PRETEKY VC PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 2017
a
2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní...

Milí rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia,
predstavujeme vám publikáciu...

Občiansky aktívni rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) založili o.z. Platformu rodičov detí so ZZ a chcú byť partnerom pri...

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje v rámci svojej činnosti sfunkčnenie integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami...

V utorok 21. 3. 2017 už po dvanástykrát oslávime na Slovensku Svetový deň Downov­ho syndrómu. Tento deň je venovaný ľuďom s genetickou poruchou chromozómu navyše...

Tlačová správa
Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA)...

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník benefičného koncertu s názvom „Opri sa o mňa“  pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených z DSS-iek v Prešovskom a...

Po niekoľkých úspešných pokusoch osloviť potenciálnych rodičov dieťatka s DS aj prostredníctvom našej stránky sa na záujemcov obraciame opäť....

Víťazka 1. kola 3. série šou Tvoja tvár znie povedome dňa 5. marca 2017 venovala svoju výhru od Nadácie Markíza našej Spoločnosti Downovho...

Stránky