Dospelosť

Dospelí ľudia s Downovým syndrómom môžu žiť naplnený a šťastný život. Môžu pracovať, tráviť čas s priateľmi, žiť v partnerstve... To, ako bude ich život vyzerať závisí väčšinou od ich okolia, podpory, ale aj od samotných jedincov. Hranice však v tomto neexistujú a hoci to ešte ani dnes nie je bežné, môžu žiť úplne normálny život.