Všetky články

Dňa 30. 6. 2017 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 173/2017 Z.z., o úprave súm životného minima. Opatrenie s účinnosťou...

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pozýva mladých ľudí s mentálnym postihnutím na kurzy sebaobhajovania. V rámci celoživotného vzdelávania sa...

V piatok 30. 6. 2017 sa konala v Bratislave tlačová konferencia k spusteniu projektu "lieky s rozumom".

Bratislava...

Dá sa skĺbiť starostlivosť o dieťa s postihnutím so zamestnaním? Myslíte si, že narodenie dieťaťa s Downovým syndrómom vás pohltí natoľko, že...

Deň detí patril tohto roku v Rimavskej Sobote 26. ročníku celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla dospelých hrajúcich pre deti...

V dňoch 21. 6. - 23. 6. 2017 sa uskutočnili X. Národné hry špeciálnych olympiád v krásnom športovom areáli olympijského tréningového centra...

Ak hľadáte trénera plávania pre svoje dieťa a ste z okolia Bratislavy, dávame do pozornosti trénera Tommiho. Tommi sa dlhodobo venuje deťom a mládeži s...

Tím Special Olympics Slovakia Vás pozýva na X. národné hry špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú dňa 21. - 23. 6. 2017 v...

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) sa stala príjemcom podpory pri internetových nákupoch prostredníctvom portálu Dobromat.sk. Ak nakupujete cez...

Milí členovia,

v týchto dňoch sa Vám dostala do schránok Slnečnica č. 2/2017. Jej vydanie a distribúcia je hradená...

V nedeľu 3. júna sa niekoľko rodín s deťmi s Downovým syndrómom zabávalo v areáli televízie Markíza na oslavách MDD. Pozvanie od Nadácie TV...

Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi skrášlia Sad Janka Kráľa!

11. jún - Deň krivých zrkadiel - je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. S heslom...

Stránky