Znaky DS

Pri Downovom syndróme bolo spísaných viac než 120 charakteristických znakov, no mnoho detí s týmto syndrómom ich nemá viac ako 6 - 8.

Medzi najfrekventovanejšie znaky Downovho syndrómu patria:

  • šikmé očné štrbiny
  • nadbytočná krčná kožná riasa
  • hyperflexibilita kĺbov
  • plochý vzhľad tváre
  • hypotónia
  • neprítomnosť Morovho reflexu
  • prehnuté ušnice
  • zbrázdený jazyk
  • vysoké podnebie
  • priečna ryha dlane a tzv. „sandálová“ medzeru medzi palcom a ukazovákom

K ďalším charakteristickým znakom sa najčastejšie zaraďuje epikantálna riasa v dôsledku ktorej oči pôsobia šikmo. Viacerí autori spomínajú Brushfieldové škvrny, teda biele, či mierne žlté bodky na okraji dúhovky. Epikantálna riasa a Brushfieldové škvrny nebránia videniu a časom sa môžu úplne stratiť.

Za zmienku stojí aj plochší nos s pomerne širokým koreňom. Ďalšou „odlišnosťou“ je komunikácia detí s Downovým syndrómom. Časté rozdiely vo svaloch a v ich štruktúre v oblasti tváre môžu viesť k ťažkostiam reči.