Tábor pre mládež s Downovým syndrómom

Obrázok používateľa admin

Opäť rok ušiel ako voda, blíži sa nám leto a s ním i náš tábor. Tábor je určený pre mládež s Downovým syndrómom od 15 do 30 rokov. Uskutoční sa v dňoch 19. 8. - 24. 8. 2019 na chate Cementár v Belušských Slatinách.

Cena tábora je 10 € (vďaka ponožkovej výzve z Dedoles). Nečlenovia Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku hradia plnú výšku pobytu 150,- €. Tým, ktorí majú uhradené členské aj za rok 2019, Spoločnosť Downovho syndrómu prispieva zvyšnou sumou (140 €). Zálohu 10 € (nevratná záloha) treba poslať najneskôr do 1. 6. 2019 na číslo účtu: SK61 0200 0000 0001 6573 1012 (účet spoločnosti), Variabilný symbol VS 201904 a do poznámky treba uviesť meno účastníka.

Počet miest na tábore je obmedzený. Zodpovedná osoba: Andrea Pilná, 0911 902 990, adapilka@gmail.com

Prihláška