sme ako vy

Obrázok používateľa admin

SME AKO VY v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou rektora UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. v spolupráci so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku pozýva študentov a zamestnancov na vernisáž výstavy Sme ako vy, ktorá je venovaná deťom a mladým ľuďom s Downovým syndrómom, ktorých nafotila fotografka Marta Földešová. Vernisáž sa uskutoční dňa 21. 03. 2018 o 14.00 hod., práve na Svetový deň Downovho syndrómu, v Galérii Univerzum v budove Pedagogickej fakulty.

Obrázok používateľa admin

Výstava Sme ako VY v Piešťanoch

Pozývame Vás na výstavu fotografií deti a mládeže s Downovým syndrómom do Piešťan. Táto putovná výstava prebieha už od roku 2013 po rôznych mestách Slovenska. Fotografka Marta Földešová zachytáva na veľkoplošných fotografiách deti a mládež s Downovým syndrómom, z ktorých vyžaruje pokoj, pokora, radosť a láska k životu. Výstava má priniesť jednoduché posolstvo – upozorniť, že ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou spoločnosti.

Výstava potrvá až do 28. januára. Všetci ste srdečne vítaní.

Stránky

Odoberať RSS - sme ako vy