Ambulancia pre ľudí s DS

Imunologicko-alergologická ambulancia - Ambulancia pre ľudí s Downovým syndrómom

SZU, Limbová 12
833 01 Bratislava
Tel: +421 2 59370437

Lekár: prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
Zdravotná sestra: Ľubica Procházková
Sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Krchňavá

Ordinačné hodiny:

- utorok 7:00 – 12:00 hod. odbery do 9:00 hod.
- streda 7:00 – 12:00 hod. odbery do 9:00 hod.
- štvrtok 7:00 – 12:00 hod. odbery do 9:00 hod.
- piatok: len súrne prípady po dohovore

Telefonické informácie: v ambulantných hodinách, ale len v čase od 10:00 – 12:00 hod.