Poďakovanie

Obrázok používateľa admin

Vážená pani Jana Žitňanská,

s veľkým potešením a pokorou sme od Vás prijali finančný dar vo výške 600 EUR, ktorý ste sa nám, Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, rozhodli venovať.

Počas Vášho pôsobenia v Európskom parlamente ste organizovala v Bruseli a v Bratislave Pub Quiz - súťaž na rôzne spoločenské, politické a ekonomické témy. Účastníci venovali výťažok z tohto obľúbeného kvízu jednej z prezentujúcich sa organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Napriek tomu, že sme nemali možnosť zúčastniť sa daného kvízu a uchádzať sa o výťažok z tohto obľúbeného podujatia, ste sa rozhodli venovať ho nášmu združeniu. Za to Vám patrí veľké ĎAKUJEME!

Vaše stupňujúce sa aktivity v prospech ľudí so zdravotným postihnutím a aj Vášho tímu počas päťročného pôsobenia v EP sme cítili na Slovensku každý deň. Máte aj naďalej našu veľkú podporu v náročne začatej práci! Tešíme sa na každé stretnutie a podujatie, ktoré podporujete svojou prítomnosťou.

Sme radi, že Vás máme !

Lezo Róbert (za všetkých rodičov detí s DS)