Kompenzácie ŤZP

Kedy žiadať o kompenzácie?

Keďže doma máte dieťatko so zdravotným znevýhodnením, možno premýšľate nad tým, či máte nárok na nejaký druh kompenzácie.

Do 3 rokov veku dieťatka štát vypláca sociálnu dávku, rodičovský príspevok. Ak má dieťa aj po dovŕšení tretieho roku dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môže rodič dieťaťa podať žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny /ÚPSVaR/ o predĺženie rodičovského príspevku do veku 6 rokov.

Ak má dieťatko približne jeden rok, môžete si podať žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na ÚPSVaR-e. Tlačivo si treba vyžiadať na úrade práce, zaniesť ošetrujúcemu lekárovi dieťaťa, doložiť lekárske správy od špecialistov, ktorých s dieťaťom pravidelne navštevujete, napr. neurológ, psychiater, ortopéd a iní. Vyplnenú žiadosť je potrebné podať na úrade práce a čakať na rozhodnutie. Úrad následne rozhodne, či dieťaťu prizná preukaz osoby s ŤZP, ako aj o tom, či je dieťa odkázané na sprievodcu.

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav (napríklad v doprave, kultúre či v oblasti miestnych daní) a výhod (napr. pri parkovaní).

O ďalšie kompenzácie odporúčame žiadať až po dovŕšení tretieho roka dieťatka.

  • Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len ŤZP) poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
  • Nie je daná spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako osoba s ŤZP. Obmedzenie vekom je len pri príspevku na opatrovanie, o ktoré je možné požiadať až od 6. roku dieťaťa.
  • Na kompenzačné príspevky nevzniká nárok automaticky. Vždy sa individuálne posudzujú konkrétne zdravotný stav, sociálne dôsledky ŤZP a tiež aj majetkové pomery. Sociálne dôsledky ŤZP sa posudzujú ako znevýhodnenie v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku a za rovnakých podmienok, ktoré nie je osoba s TŽP schopná prekonať sama. Napr. ak 6-ročné dieťa nedokáže rozprávať, je znevýhodnené v porovnaní s dieťaťom bez postihnutia.
Praktický sprievodca
  • ucelená brožúrka vám pomôže sa zorientovať v tejto problematike.
Prehľad aktuálnych kompenzácií
  • nájdete TU.
Značky: