Všetky články

Občiansky aktívni rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) založili o.z. Platformu rodičov detí so ZZ a chcú byť partnerom pri...

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje v rámci svojej činnosti sfunkčnenie integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami...

V utorok 21. 3. 2017 už po dvanástykrát oslávime na Slovensku Svetový deň Downov­ho syndrómu. Tento deň je venovaný ľuďom s genetickou poruchou chromozómu navyše...

Tlačová správa
Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA)...

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník benefičného koncertu s názvom „Opri sa o mňa“  pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených z DSS-iek v Prešovskom a...

Po niekoľkých úspešných pokusoch osloviť potenciálnych rodičov dieťatka s DS aj prostredníctvom našej stránky sa na záujemcov obraciame opäť....

Víťazka 1. kola 3. série šou Tvoja tvár znie povedome dňa 5. marca 2017 venovala svoju výhru od Nadácie Markíza našej Spoločnosti Downovho...

Britská asociácia Downovho syndrómu (Down's Syndrome Association UK) organizuje ďalší ročník fotografickej súťaže "Môj pohľad na svet 2017", určenej fotografom s...

Tento prieskum je určený pre osoby s obmedzenou mobilitou vo všetkých krajinách Visegradskej štvorky (SK, CZ, PL, HU). Cieľom je zistiť úroveň informovanosti o...

Ahoj moja budúca mamička, ahoj môj budúci ocko.
Hľadám vás, ostal som sám v tomto veľkom svete. Som maličký, narodil som sa 15. 2. 2017 a moji biologickí...

Divadlo Dúhadlo pracuje už desať rokov ako najobľúbenejšia a najstaršia voľnočasová aktivita občianskeho združenia UP-Down syndrom.  V...

Vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa stará o najslabších. Vláda SR ani po 27 rokoch nedokáže v našej krajine zabezpečiť základné ústavné...

Stránky