Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku pre Vás a Vaše rodiny pripravuje Vianočný večierok, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17.12. 2023 v Kaťáku v Dubnici nad Váhom v čase od 14:00 do 18:00 hod. Príďte sa s nami naladiť na vianočný čas, urobiť si fotografie s mega snehuliakom, pochutnať si na vianočnom punči, precvičiť kreativitu a zručnosti na tvorivých dielničkach, zatancovať a prijať rôzne anjelské výzvy...

Knižka MÔJ EXTRA SÚRODENEC je tu! Rok po delení sa s vami o pocity a vyjadrenia súrodencov našich extra kamarátov vyšla aj vďaka pomoci a podpore mnohých z vás knižka, ktorá tieto príspevky a vyznania zhmotní natrvalo.

Ďakujeme všetkým vám,ktorí ste prispeli či už finančne na portáli Donio Slovensko alebo šírením medzi priateľmi, čím sa výzva dostala do povedomia naozaj širokej verejnosti.

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí prišli na plavecké preteky do Trenčína.

Výsledky pretekov nájdete TU.

Viac informácií prinesieme v najbližšej Slnečnici 4/2023.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku ponúka (zatiaľ v meste Trenčín) pravidelné mládežnícke stretká pod vedením Aďky Pilnej a Maťky Stašákovej (obe špeciálne pedagogičky). Budeme sa stretávať raz do mesiaca (štvrtok) cca. na 2 hodiny. Každé stretko bude na inú tému.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka