28 nov 2019

Nástenný kalendár vo formáte A3 na rok 2020 si môžete objednať u fotografky Veroniky Plesníkovej veronikajustphoto@contemporare.sk.

Kúpou kalendára prispejete na aktivity nášho občianskeho združenia. Výška dobrovoľného príspevku za kalendár je min. 5 Eur. Členovia nášho združenia dostanú kalendár spolu so Slnečnicou č. 4/2019 v priebehu decembra.

Ďakujeme.

13 nov 2019

Liptovský Ján, 18. augusta 2019 - 24. augusta 2019

Športový tábor so zameraním na plávanie pre ľudí s Downovým syndrómom organizovala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, projekt bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.

22 okt 2019

Milí priatelia,

pozývame Vás na predvianočné posedenie dňa 23.11.2019 do Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava - Rača. Vítané sú všetky rodinky z nášho združenia, ktoré si chcú s nami užiť pekný deň plný zábavy a radosti. Svoju účasť nám prosím nahláste do 15.11.2019 na adresu grebeciova335@gmail.com. Tešíme sa na Vás!

14 okt 2019

Práve som sa vrátila z Trenčína. Vrátila som sa z Veľkej ceny primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 4. Majstrovstiev Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom a MP. Uf, oficiality máme za sebou.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka