13 jún 2022

Obdivuhodné matky detí s chromozómom lásky

Autor: Mária Šustrová

Pre občianske združenie Trizómia 21 vydalo vydavateľstvo Modrý Peter, Potočná ulica 22A, Levoča

ISBN 978-80-8245-011-1

13 jún 2022

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v spolupráci s Mgr. Martinou Stašákovou pripravili pre rodičov detí s Downovým syndrómom letný webinár, na ktorom rodičom poskytnú praktické rady a odporúčania, ako rozvíjať svoje dieťa a ako najlepším spôsobom položiť základy pre ich budúce učenie sa. Rodičia si tak osvoja nielen základné princípy metódy Reuvena Feuersteina, ale si tieto princípy i prakticky vyskúšajú pri bežných činnostiach.

17 máj 2022

Na olympiádu sa karate už prebojovalo, premiérovo sa predstavilo uplynulý rok v Tokiu. Teraz sa jeho zástupcovia pustili aj do bitky o účasť na paralympiáde a zaradenia sa do paralympijskej rodiny. Je to beh na dlhú trať, no je sympatické, že Svetová federácia karate (WKF) túži podporiť aj zdravotne znevýhodnených športovcov.

08 apr 2022

Liptovský Ján, 14. augusta 2022 - 20. augusta 2022
Relax hotel AVENA

Športový tábor so zameraním na plávanie pre ľudí s Downovým syndrómom organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka