16 jún 2021

31. 7. 2021 o 10.00 hod. sa v Trenčíne v hoteli Elizabeth uskutoční X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS).

Vítaní sú všetci členovia SDS, aby si vypočuli, čo SDS za uplynulé 4 roky dokázala a kam smeruje, aby sa podieľali na voľbe výkonných orgánov nášho občianskeho združenia a zapojili sa do podnetnej diskusie. Zároveň sú vítaní všetci dobrovoľníci, ktorí sú ochotní poskytnúť svoje služby a svoj voľný čas v prospech celku.

25 máj 2021

Aj tento rok sme pre vás pripravili zaujímavé pobyty.

24 Mar 2021

K Svetovému dňu Downovho syndrómu 2021 vydala Spoločnosť Downovho syndrómu svoju druhú publikáciu. Kým prvá kniha mapovala Downov syndróm po odbornej stránke, Trochu iné kráľovstvo je z oblasti beletrie. Autorka Mária Srnáková, mama 26-ročného Mareka s Downovým syndrómom s láskavým humorom kladie na papier úsmevné, ale i tie vážne aspekty života rodiny, ktorá žije život s Downovým syndrómom.

03 máj 2021

Milí rodičia,

i tento rok sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční letný pobytový tábor pre mládež s Downovým syndrómom vo veku od 15 do 30 rokov. Tento tábor sa uskutoční na Chate Cementár v Belušských Slatinách v termíne od 1.8.2021 do 6.8.2021 pod záštitou Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka