22 júl 2018

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku v spolupráci s Trenčianskym plaveckým oddielom Vás pozývajú na PARAPLAVECKÉ PRETEKY VC PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 2018 a 3. Majstrovstvá Slovenska v paraplávaní mládeže s Downovým syndrómom.

Kedy a kde: Sobota 13. október 2018 / Trenčín / Krytá plaváreň - Trenčín, ul. Mládežnícka 4

27 aug 2018

15 otázok, ktoré by ste sa ako rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím mal pýtať pred  začiatkom školy.

26 aug 2018

Majka Šustrová je pre komunitu okolo ľudí s DS pojmom. Je zakladateľkou nášho OZ a svojou činnosťou spravila pre rodiny s deťmi s DS (ale nielen s deťmi) na Slovensku, ale aj v Čechách, naozaj veľa. Ona je tým človekom, ktorý problematiku DS veľmi zviditeľnil a spravil skutočne dôležité kroky k tomu, aby mohol byť človek s DS vnímaný ako plnohodnotný človek so svojimi špecifikami.

07 aug 2018

Ambulancia Downovho syndrómu v spolupráci so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku a občianskym združením Trizómia 21 Vás pozývajú na konferenciu o Downovom syndróme Aktuálne zdravotné problémy ľudí s Downovým syndrómom. Pod záštitou europoslankyne Janky Žitňanskej.

Kedy: 14. september 2018

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka