21 jan 2020

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj v roku 2020 rozhodnúť, kam pôjdu 2-3% Vami zaplatenej dane za rok 2019. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým organizáciám, medzi ktoré patrí aj Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, ktorá oslavuje tento rok 27. výročie svojho vzniku.

06 feb 2020

Tak ako my, tak aj ľudia s Downovým syndrómom by mali mať plnú účasť na rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú alebo ovplyvňujú ich životy. Účinná a zmysluplná účasť je základným princípom ľudských práv podporovaných Dohovorom OSN.

Realita je ale iná...

V spoločnosti prevládajú negatívne postoje, diskriminácia vo vzdelávaní, v pracovných príležitostiach a vylúčenie spôsobujú, že ľudia s Downovým syndrómom zostávajú pozadu.

29 jan 2020

Kanadská spoločnosť Downovho syndrómu nástojí svojou kampaňou, aby Medzinárodná únia na ochranu prírody pridala ľudí s Downovým syndrómom na svoj zoznam ohrozených druhov. Boli by to prví ľudia na zozname, ktorý klasifikuje ohrozené a zraniteľné druhy zvierat na celom svete. Krátke video v tejto kampani oblieka ľudí s Downovým syndrómom do kostýmov ohrozených a zraniteľných druhov zvierat a žiada zaradenie na „List ohrozených druhov“.

13 jan 2020

Pozývame našich členov na predĺžený pobyt spojený s jarnou lyžovačkou. Ak máte chuť sa zabaviť, naučiť sa lyžovať, relaxovať a najmä stretnúť rodiny s deťmi s Downovým syndrómom, prihláste sa čo najskôr, pôčet miest je obmedzený.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka