25 máj 2021

Aj tento rok sme pre vás pripravili zaujímavé pobyty.

02 aug 2021

31. júla sa v Trenčíne konal X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 53 ľudí, členov SDS a ich rodinných príslušníkov. Títo mali možnosť vypočuť si, čo sa nám spoločnými silami za uplynulé 4 roky podarilo a svojím hlasovaním o nových členoch predsedníctva ovplyvniť ďalšie smerovanie SDS.

Zvolenými členmi predsedníctva a kontrolnej komisie sú:

Predsedníctvo SDS podľa výsledku volieb v zložení:

01 aug 2021

Milí rodičia, priatelia a sympatizanti,

v sobotu 31.7.2021 sa konal X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) v Trenčíne.

Snem sa schádza raz za tri roky (tento snem sa však vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnil až po 4 rokoch) a dáva možnosť prihlásiť sa každému, kto by chcel pracovať v predsedníctve ako dobrovoľník aj mimo neho, pomôcť nám s aktivitami pre všetky vekové kategórie ľudí s Downovým...

01 aug 2021

Milý Robo, milé predsedníctvo Spoločnosti Downovho syndrómu, milí rodičia a sympatizanti.

Dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň touto cestou prihovorila, keďže sa nemôžem zúčastniť SNEMU SDS.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka