12 sep 2019

Po voľnejších letných dňoch prichádzajú opäť pravidelné povinnosti – škola, škôlka, práca, úlohy. Ale nie pre všetkých. Skončení absolventi so zdravotným postihnutím majú štartovaciu čiaru na trhu práce ďalej, ako ich zdraví rovesníci.

12 sep 2019

Profesia v spolupráci so spoločnosťou CURADEN Slovakia realizuje pilotný program Výpomoc so srdcom, v rámci ktorého pomáha so zapracovaním ľudí so zdravotným postihnutím na predajných miestach spoločnosti, pri predaji výrobkov ústnej hygieny.

31 júl 2019

Asi pred šiestimi rokmi som získala prácu, o ktorej som mala pocit, že nič neviem. Bolo mi povedané, že budem žiť, pomáhať a asistovať páru dospelých ľudí s Downovým syndrómom, aby mali čo najlepšiu kvalitu života.

22 júl 2019

SPOLOČNOSŤ DOWNOVHO SYNDRÓMU NA SLOVENSKU v spolupráci s Mestom Trenčín a v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom usporiadajú

PARA PLAVECKÉ PRETEKY VC PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN ZDRAVOTNE  ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 2019

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka