29 nov 2021

Aj tento rok vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku kalendár, ktorý spolu s decembrovou Slnečnicou posiela svojím členom.

02 nov 2021

Aktualizácia k 31. 10. 2021

Inklúzia je dnes veľmi skloňovaný pojem a aj reformy, ktoré Ministerstvo školstva navrhuje realizovať, zrejme budú znamenať veľké pokroky. No kým s všetky reformy zrealizujú, chceme vám poskytnúť menšiu pomôcku pre výber škôl pre vaše deti. Teda zoznam „inkluzívnych škôl“.

Kritériá pre zoznam škôl boli nasledovné:

25 okt 2021

Nadácia KIA Slovakia podporila tohtoročný plavecký kemp pre 15 detí s DS v Liptovskom Jáne sumou 2500,- Eur za čo jej srdečne ďakujeme v mene detí, ktoré sa kempu zúčastnili. Fotodokumentáciu nájdete vo fotogalérii : https://downovsyndrom.sk/v16/node/2398

18 okt 2021

POBYT JE ZRUŠENÝ

Ak máte čas a chuť stretnúť sa s Mikulášom, pozývame Vás na pobyt do Liptovského Jána, hotel AVENA v dňoch 3. 12. 2021 - 5. 12. 2021. Radi medzi nami privítame aj nové rodiny s deťmi s DS!

Pripravený program pre deti aj rodičov bude zameraný nielen na stretnutie s Mikulášom a anjelom (možno príde aj čert), ale aj na aktivity v rodinnej predvianočnej atmosfére. Celý...

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka