31 aug 2020

Ahojte,
tak ako každý poriadny chlap aj ja som sa nechal „hecnúť“ a počas pobytu v Liptovskom Jáne som prijal pozvanie na správny chlapský záťah. Po dni dažďov a mokrej vode, sme vo štvrtok pred obedom (mal som mať rezeň) vyrazili do požičovne bicyklov. Cieľ našej trasy sme prebrali večer v utorok pri pohári vína. Mala to byť Prečerpávacia elektráreň Čierny Váh (horná nádrž). Z Liptovského Jána je tam 28 km a potom nazad 28 km. Spolu 56 km!

31 aug 2020

Projekt Birell NEZASTAVITEĽNÍ podporuje inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom realizovania spoločných športových a iných voľnočasových aktivít. Vďaka nemu má človek so zdravotným znevýhodnením možnosť zažiť aktivitu, po ktorej túži a zároveň spoznať nových ľudí. Podobnú možnosť získava registráciou aj človek bez znevýhodnenia.

30 aug 2020

Pred chvíľou sme sa vrátili z víkendového pobytu – Rozlúčka s letom, ktorý sa tento rok konal v romantickom mestečku Bojnice. Rozhodla som sa svoje postrehy a dojmy napísať ihneď, lebo ako to býva, človek veľmi rýchlo opäť nabehne do pracovného kolotoča a hoci spomienky ostanú, emócie časom vyblednú.

26 aug 2020

Výzvu s ponukou zúčastniť sa športového tábora zameraného na plávanie sme bez zaváhania prijali. Aj keď nebolo isté či sa tábor uskutoční, celá rodina sme sa veľmi tešili. Príjemná atmosféra, výborne zorganizovaný program s dvojfázovým plávaním, ktoré viedli pedantní inštruktori Aďka, Terezka a Roman, s doplnením tvorivých dielni pod vedením Aničky a hudobná dielňa Ivanky vyplňovali harmonizujúco čas pobytu. 

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Inklúzia je lacnejšia. Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte, a...

  hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne

 • Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové...

  profesor Pedagogickej fakulty UK

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  bývalý prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka