STRETNIME SA V MINI ZOO!

Obrázok používateľa admin

Aj tento rok vás pozývame na spoločný výlet do Sokoliarne a MINI ZOO Devín.

Kedy: 8.6.2019

Kde: prístav Bratislava, Fajnorovo nábrežie 2 (medzi Starým mostom a mostom SNP)

Čas odchodu lode: 10.00 hod

Program: Návšteva MINI ZOO, opekačka

Výlet je určený pre ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Je to druhý ročník s dobrovoľníkmi z firmy PROFESIA, ktorí chcú svoj voľný čas venovať hlavne dospelákom s DS a lepšie ich spoznať. Chceme poskytnúť ľuďom s DS možnosť stretnúť nových kamarátov a zvykať ich na trávenie voľného času bez rodičov – v spoločnosti asistentov. Preto sú vítaní najmä dospeláci.  

Plavba na Devín je jednosmerná, cestu späť si účastníci organizujú individuálne (MHD, taxi, ...).

PRIHLÁŠKY

Do prihlášky prosím uveďte: Meno, priezvisko a vek každého účastníka, aby sme vedeli zabezpečiť potrebný počet lístkov na loď.

Maximálny počet účastníkov je 60 ľudí, resp. kapacita lode.

Uzávierky prihlášok: 5. 5. 2019 cez mail na adresu: majkasrnka@centrum.sk

CENA

Jednotná cena za výlet: 5,- € na rodinu;

Sumu 5 Eur je potrebné uhradiť na účet SDS: SK61 0200 0000 0001 6573 1012, do poznámky treba uviesť meno dieťaťa s DS, VS: 201906

Vašu účasť potvrdíme mailom najneskôr 20. 5. 2019. Uprednostnení budú členovia SDS, ktorí majú uhradené členské na rok 2019.

 

TÁTO AKTIVITA JE SÚČASŤOU DOBROVOĽNÍCKEHO podujatia Naše mesto.