Sponzorské príspevky

Keďže sme nezisková organizácia, aktivity a chod nášho občianskeho združenia financujeme z príspevkov našich členov, z darovaných 2% z vašich daní, no predovšetkým zo získaných grantov a sponzorských darov. Všetci dobrovoľníci, ktorí venujú svoj čas, energiu či súkromné financie na chod združenia, tak robia bezodplatne. Všetky získané financie sú použité na aktivity, ktoré zlepšujú život ľudí s Downovým syndrómom. Viac o našich aktivitách TU.

Ak by ste sa rozhodli poslať nám peňažný príspevok, v prípade záujmu o zaslanie darcovskej zmluvy nás kontaktujte.

Úhradu môžete vykonať prevodom na účet alebo cez VIAMO.Sponzorský príspevok - Donácia

PREVOD NA ÚČET

č. účtu: SK61 0200 0000 0001 6573 1012
BIC: SUBASKBX
popis: Vaše meno

VIAMO

Prostredníctvom VIAMO na tel. číslo 0903 634 396 alebo nascanovanim 2D kódu z aplikácie VIAMO alebo priamo kiknutím na tlačidlo: