Láska, priateľstvo, sex

Sexuálny vývoj a potreby v citovej oblasti u ľudí s Downovým syndrómom sú rovnaké ako u všetkých ostatných a žiť ich je ich právom.​ Súčasný scenár však stále často odsúva tieto dimenzie ako tabu. Väčšinou používaný prístup, dokonca aj pre tých, ktorí pracujú v tejto oblasti, je taký, že riešia problém a zasahujú do akéhokoľvek nevhodného správania, namiesto toho, aby našli správne slová a nástroje, ktoré by týchto ludí sprevádzali „zdravou a fyziologickou“ cestou, ktorá je súčasťou života každého jednotlivca.

Webinár navrhuje zamyslenie nad tým, ako sprevádzať ľudí s Downovým syndrómom pri objavovaní citového a sexuálneho života na základe skúseností a aktivít, ktoré v tomto zmysle vyvinulo Talianske združenie ľudí s Downovým syndrómom.