Naše poslanie

SDS vydáva časopis Slnečnica, informuje o svojich aktivitách tiež prostredníctvom web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

SDS každoročne organizuje pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Organizujeme rôzne informačno-vzdelávacie semináre, konferencie a festivaly. Informujeme verejnosť o možnostiach výchovy a vzdelávania.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku už viac ako 25 rokov spája rodiny, priateľov a ďalších sympatizantov ľudí s Downovým syndrómom.

Prvé dni sú najťažšie. Pre zlepšenie informovanosti distribuujeme do všetkých pôrodníc na Slovensku časopis Slnečnica.