právo

Obrázok používateľa admin

Lekárske tajomstvo alebo kto má prístup k mojím údajom?

Nik nepochybuje o tom, že lekárske tajomstvo a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o zdravotnom stave je jedným zo základných etických princípov. Pri návšteve u lekára sa automaticky spoliehame, že údaje ostanú „uzamknuté“ len v zdravotnej karte. V praxi sa však neraz stáva, že veľmi citlivé a dôverné údaje o našom zdravotnom stave alebo stave našich neplnoletých detí, sa poskytujú tretím osobám. Ak sa tak deje bez súhlasu alebo vedomia dotknutej osoby, dochádza navyše aj k porušeniu zákona.

Odoberať RSS - právo