Spolupráca s Trnavskou univerzitou pokračuje

Obrázok používateľa admin

Bolo to pred štyrmi rokmi. S otázkou a nádejou som sa obrátila na kamarátku, ktorá pracovala na Trnavskej univerzite, či by sa nepopýtala kompetentných, či by sme u nich na určitý čas nemohli umiestniť našu výstavu fotografií „SME AKO VY“. Odozva bola pozitívna. Odvtedy sa okrem výstavy uskutočnil víkendový pobyt pre naše rodiny s deťmi organizovaný Trnavskou univerzitou, odvtedy sme tiež boli ako SDS pozvaní viackrát na reprezentačný univerzitný ples.

A spolupráca pokračuje ďalej. Teraz vo februári sa konal ďalší víkendový pobyt v Rodinkove v Belušských Slatinách organizovaný aj pre našich členov Trnavskou univerzitou (viac sa dočítate v Slnečnici 2/2018) a v januári usporiadala Trnavská univerzita v poradí už 17. ročník reprezentačného plesu s charitatívnym zameraním, pričom výťažok z plesu bol venovaný práve našej SDS. Na plese som mala tú česť našu spoločnosť reprezentovať ja s manželom.  

Išla som tam s pripraveným a naučeným príhovorom na klasickej A4 a obavami, či to zvládnem, aby som nedajbože nespravila SDS hanbu. Ale všetko bolo zbytočné – obavy aj pripravený príhovor. Celá tréma opadla hneď pri vstupe do priestorov Smolenického zámku neďaleko Trnavy. Milé privítanie nám pripravil osobne rektor TU prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., s manželkou doc. PhDr. Máriou Šmidovou, PhD., ktorá je prodekankou pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. S každým si osobne potriasli pravicou a nežné polovičky boli obdarované krásnou ružou.

Počas plesu nás hovoreným slovom sprevádzal moderátor Štefan Bučko, pripravený bol chutný a pestrý raut a do tanca hrala Ľudová hudba Heskovci z Červeníka, DeeJay DROBEC. Ples nám svojím vystúpením spestrila a spríjemnila aj džezová speváčka Lucia Lužinská & Boris Čellár.

Polnočným vyvrcholením bola samozrejme bohatá tombola, ktorá sa začala predstavením našej SDS s uvedením, že výťažok bude venovaný práve nám. A vtedy som dostala slovo ja ako zástupkyňa SDS. Ako som spomenula, celý pripravený príhovor išiel do zabudnutia, pretože Mgr. Jozef Žuffa, Dr. theol., ktorý túto časť plesu moderoval a je na Trnavskej univerzite vedúcim oddelenia pre marketing a PR, viedol rozhovor iným smerom, než bol ten, na ktorý som sa pripravovala. No hanbu som snáď neurobila a dúfam, že nášho predsedu som plnohodnotne zastúpila a SDS som nezatvorila dvere do TU, ba možno som otvorila ďalšie.

Bolo to veľmi príjemné podujatie, plné milých ľudí s neskrývaným a úprimným záujmom a snahou pomôcť. Vedeniu Trnavskej univerzity ďakujem, že na nás myslia, že s nami rátajú. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Bolo mi potešením byť súčasťou tejto milej akcie.

Majka Srnáková