SME AKO VY v Nitre

Obrázok používateľa admin

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou rektora UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. v spolupráci so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku pozýva študentov a zamestnancov na vernisáž výstavy Sme ako vy, ktorá je venovaná deťom a mladým ľuďom s Downovým syndrómom, ktorých nafotila fotografka Marta Földešová. Vernisáž sa uskutoční dňa 21. 03. 2018 o 14.00 hod., práve na Svetový deň Downovho syndrómu, v Galérii Univerzum v budove Pedagogickej fakulty.

Následne budete mať možnosť zistiť viac o živote ľudí s týmto syndrómom od tých, ktorí sa s nimi denno-denne stretávajú. Výstava potrvá v Galérii Univerzum do 03. 04. 2018, potom sa presunie do vestibulu hlavnej budovy na Tr. Andreja Hlinku 1 (04. 04.-10. 04. 2018) a posledným výstavným miestom bude vestibul Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v termíne 11. 04.-18. 04. 2018.