Mária Srnáková

Podpredsedníčka SDS
Koordinácia tímu
Komunikácia s partnermi a sponzormi
Člen redakčnej rady Slnečnice

 

Suchá nad Parnou

Downov syndróm... súčasťou môjho života sa stal v roku 1994 narodením syna Mareka. Dovtedy som ho poznala len zo stredoškolskej učebnice biológie a moje znalosti o ňom by sa dali zhrnúť niekoľkými slovami.

Dnes je Marek zrelý dospelák a spolu sme preskákali náročné začiatky sprevádzané zdravotnými komplikáciami, úspešný pokus o inklúziu v MŠ, štúdium na Špeciálnej ZŠ, Praktickej škole a Odbornom učilišti, s tým súbežne súvisiace snahy o čo najväčšie osamostatnenie sa a dnes riešime otázku jeho uplatnenia na pracovnom trhu.

Z môjho pohľadu žijeme bežný život bežnej rodiny obohatený inakosťou nášho Mareka a skúsenosťami nadobudnutými rokmi života s ním.

V SDS aktívne pôsobím od roku 2011 a moja činnosť dobrovoľníka na pozícii člena, neskôr podpredsedu a teraz predsedu SDS spočíva v aktívnom šírení osvety všetkými možnými spôsobmi, v písaní článkov do Slnečnice, v spolupráci a komunikácii s našimi sponzormi - partnermi a s parterskými organizáciami, v sprevádzaní budúcich či nových rodičov dieťatka s DS v počiatkoch po oznámení diagnózy (len sa mi treba ozvať, inak o vás neviem) a najnovšie v manažovaní celého chodu našej / vašej SDS.

Inak som obyčajnou mamou štyroch detí, Marek s DS je najstarší, žijem v malej obci pri Trnave a pracujem v banke ako analytička.

Práca dobrovoľníka v SDS ma baví, lebo rada pomôžem, keď viem a môžem a vážim si rodiny, ktoré sa o svoje deti s DS alebo aj iným druhom inakosti starajú s láskou, odhodlaním a životným nadhľadom.