Róbert Lezo

Predseda SDS
Získavanie grantov a dotácií
Organizovanie seminárov a pobytov

 

Trenčín

prezývka ROBO, EF STU Bratislava
V predsedníctve pôsobím od roku 2004. Od roku 2006 som predsedom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) a bol som ním do roku 2021.

Moja činnosť:
- organizátor zimných a letných pobytov od r. 2003 s manželkou Adrianou
- organizátor a garant projektov Matematika krok za krokom s Netty Engels na Slovensku (TN, PP, BA) v rokoch 2006 a 2008
- spoluautor a koordinátor galaprogramov a putovných výstav Urobme si radosť v rokoch 2005 a 2008
- garant projektu SME AKO VY (putovná výstava fotografií detí s DS)
- garant projektu Veľké deti (videoklip k 20. výročiu SDS-ky)
- organizátor plaveckých pretekov v Trenčíne pre zdravotne znevýhodnenú mládež 2016-2019
- kandidát na otca roka 2003

Som tiež členom predsedníctva ZPMP v Trenčíne, členom predsedníctva AZZP v Trenčíne, členom predsedníctva AOZPO v SR a členom predsedníctva CPR v Trenčíne.

Ženatý, otec troch detí, Samuela (1996), Márie s DS (1999) a Júlie (2007)

„Pomoc slabším a zraniteľnejším sa stala pre nás samozrejmosťou. S pokorou prijímame veci, ktoré nás stretávajú na ceste životom. Vieme sa tešiť z maličkostí, sme možno aj citlivejší a viac chápavejší k druhým rodičom s podobným osudom. Trávime, ak sa dá, čo najviac času spolu, s rodinou a kamarátmi. Sme súčasťou rodiny rodičov detí s DS.“

Pamätaj, že ticho je občas najlepšia odpoveď. Ďakujem, že môžem pri Vás ľudsky rásť!
                   
Pomoc ktorú ponúkam členom SDS?

  • Kontakty a rozhľad v komunite, v ktorej sa pohybujem 20 rokov
  • Garantovanie úspešnosti projektov
  • Matematika pre deti s DS, vzdelávanie, plavecké a pohybové kempy
  • Projekty, financie