Róbert Lezo

Predseda SDS
Člen redakčnej rady Slnečnice

 

Trenčín

prezývka ROBO, EF STU Bratislava
V predsedníctve pôsobím od roku 2004. Od roku 2006 som predsedom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS).

Moja činnosť:
- organizátor zimných a letných pobytov od r. 2003 s manželkou Adrianou
- organizátor a garant projektov Matematika krok za krokom s Netty Engels na Slovensku (TN, PP, BA) v rokoch 2006 a 2008
- spoluautor a koordinátor galaprogramov a putovných výstav Urobme si radosť v rokoch 2005 a 2008
- garant projektu SME AKO VY (putovná výstava fotografií detí s DS)
- garant projektu Veľké deti (videoklip k 20. výročiu SDS-ky)
- organizátor plaveckých pretekov v Trenčíne pre zdravotne znevýhodnenú mládež 2016
- kandidát na otca roka 2003

Som tiež členom predsedníctva ZPMP v Trenčíne, členom predsedníctva AZZP v Trenčíne, členom predsedníctva AOZPO v SR a členom predsedníctva CPR v Trenčíne.

Ženatý, otec troch detí, Samuela (1996), Márie s DS (1999) a Júlie (2007)
Záľuby: rodina, príroda a turistika po Slovensku, šport - rekreačne, aktívny fanúšik plaveckých úspechov dcéry Márie
Otvorený novým nápadom a aktivitám, ktoré posunú deti s DS o krok vpred. Inkluzívne vzdelávanie detí je pre mňa samozrejmosťou.  Mám rád humor.