Erich Mistrík

Ten, kto schválil výlety do Osvienčimu a jednu hodinu dejepisu navyše, netuší nič o tom, ako si človek osvojuje názory a postoje. Netuší, že nové a nové témy vo vyučovaní našich žiakov nezmenia. V dejepise nestačí, ak sa žiak dozvie, že Hitler so Stalinom rozpútali svetovú vojnu. To sa dá ľahko naučiť a rýchlo zabudnúť. O totalitných režimoch oveľa viac pochopí, ak bude riešiť reálny problém: Predstavte si, že váš veľmi dobrý kamarát od zajtra nesmie chodiť do kina ani do McDonaldu, že sa musí z pekného bytu presťahovať do rozpadajúceho sa domu na okraji mesta, odkiaľ nesmie odísť a jeho rodičov niekam odviezli. Ako by ste mu mohli pomôcť? Mohli sme tomu predísť? Kedy a ako?

profesor Pedagogickej fakulty UK