Martina Šulová

Správa sociálnych sietí - Facebook, Instagram
Člen redakčnej rady Slnečnice

 

Bratislava

K Downovmu syndrómu som sa, paradoxne, dostala od autizmu, ktorému som na univerzite venovala väčšiu pozornosť, a taktiež vďaka láske k histórii a deťom. Študovala som slovenský jazyk a literatúru v spojení so psychológiou. Práve psychológia a z časti patopsychológia boli pre mňa nosným odborom, v ktorom som sa možno videla viac. Mala som okolo seba mnoho odborníkov, ktorí ma inšpirovali a ktorí mi počas štúdia ukázali a naučili ma zásadnú vec: že teória a prax sú diametrálne odlišné veci. A na rovinu mi povedali, že tabuľky a grafy nemusia mať 100%-nú výpovednú hodnotu.

S hendikepovanými ľuďmi mám vďaka rodinným príslušníkom bohaté skúsenosti. Život s ľuďmi, ktorých okolie považuje za iné, ma naučil ako iných ich nebrať. Integrácia a inklúzia sú piliermi môjho vzťahu k druhým.

Mojím cieľom je vymaniť ľudí s Downovým syndrómom a svet okolo nich z izolácie, do ktorej ich spoločnosť tlačí a ukázať ich prínos pre nás, ktorí sme si na svet doniesli bežný počet chromozómov.

Každý človek sa počíta a vie dať poklad.