Nebojme sa počítať!

Obrázok používateľa admin

Niekomu sa čísla a slovo matematika nemusia hneď páčiť. Vzbudzujú rešpekt a veľa otáznikov, na čo to našim deťom s Downovým syndrómom bude dobré?

Pani Netty Engels z Holandska, ešte keď chodievala na Slovensko, mala vypracovaných množstvo úloh a príkladov, ako naučiť naše deti počítať. Zostal po nej odkaz, ktorý sa snažíme napĺňať:

„O deťoch s Downovým syndrómom sa hovorí, že sú milé, hudobne nadané, tvrdohlavé atď. Tieto výroky pozná snáď každý z nás. Donedávna sa tvrdilo, že nevedia čítať ani počítať. Tento názor je však už zastaraný. Je čoraz väčší počet detí s Downovým syndrómom, ktoré vedia nielen dobre písať, ale i čítať. Naďalej však ešte platí výrok, že nevedia počítať. Keď to budeme všetci stále opakovať a nebudeme s tým nič robiť, nebudú vedieť počítať ani za päťdesiat rokov!“ No a my Vám ponúkame, ako „na to“, ako s deťmi a dospelými ľuďmi s Downovým syndrómom pracovať, aké pomôcky používať.

Začiatkom júla 2021 nás oslovili mamičky – Zuzka, Gabika, Lucia, Anka, Slávka, Zuzka, Maťka a Adrika a stretli sme sa s nimi 4. 8. 2021 v Centre pre rodinu v Trenčíne, aby sa oboznámili so svetom a tajom čísel. So základmi matematiky, ako ste ju Vy starší poznali od pani Netty s názvom Krok za krokom. S pomôckami, ktoré som musel vyrobiť a pri výuke sa používajú veľmi často (aritmetické pravítko, metrové pravítko a kocky).

Dôkazom toho, že aj ľudia s Downovým syndrómom sú schopní naučiť sa počítať, je fakt, že staršie deti a dospelí ľudia sčítajú, odčítajú bez pomôcok, násobia, delia, „pasujú sa“ so zlomkami, poznajú hodiny atď. Je obdivuhodné potom pozerať v obchode na človeka s Downovým syndrómom, ktorý vie zaplatiť za nákup, vie si overiť, či mu predavačka správne vydala. Aké ďalšie uplatnenie má znalosť matematiky pre ľudí s Downovým syndróm v bežnom živote? Určite pri varení (odváženie, odmeranie správneho množstva surovín), spoznávaní času, cestovaní (o koľko minút odchádza vlak), pri spoločenských hrách.

Aj my máme niekoľko takých šikovných mladých ľudí s Downovým syndrómom medzi nami!

Ďakujeme Centru pre rodinu v Trenčíne a pánovi Mgr. Gabrielovi Chromiakovi za poskytnutie priestorov a príjemné rodinné prostredie.

V budúcnosti by sme radi pokračovali v týchto kurzoch a umožnili členom SDS naučiť sa pracovať so svojimi deťmi podľa Netty. Vyžaduje si to však dlhšiu prípravu z dôvodu nutnosti zabezpečenia pomôcok, ktoré na tento účel vyrábame zatiaľ svojpomocne. Sledujte náš FB a www.downovsyndrom.sk, prípadne sa môžete informovať aj na ds@downovsyndrom.sk.

Róbert Lezo