Ingrid Ráczová

Člen predsedníctva
Získavanie financií z grantov a dotácií
Zahraničná spolupráca

 

Nitra

S Downovým syndrómom som sa stretla už ako dieťa, avšak bytostne sa ma dotkol v roku 1996, keď sa mi narodil syn David. Napriek minimu vtedy dostupných zdrojov a informácií som od začiatku s absolútnou istotou vedela, že urobím všetko pre to, aby vyrastal ako ostatné deti, popri nich a s nimi.

So Spoločnosťou Downovho syndrómu som sa stretla krátko po synovom narodení. Od malička sme chodili na letné pobyty, kde sme sa spoznali s mnohými podobnými rodinami, vymieňali si skúsenosti a rady a nadviazali priateľstvá. Práve skúsenosti iných mi dali najviac.

Svojou troškou sa snažím pomôcť  rodinám, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii, dodať im nádej a odvahu, odovzdať svoje skúsenosti. Integrácia Davida, či už vo vzdelávaní, v pracovnom, aj v bežnom živote, bola a je pre mňa to najdôležitejšie a snažím sa ju propagovať pri každej možnej príležitosti. Osvetu a šírenie povedomia o ľuďoch s DS pokladám za základ toho, aby spoločnosť týchto ľudí prijala a brala ich ako samozrejmú súčasť spoločnosti. A osobný príklad je ten najlepší spôsob.

Ako členka Predsedníctva chcem prispieť práve k osvete a jej šíreniu, pomôcť pri získavaní finančných prostriedkov cez rôzne projekty a granty, udržiavať spoluprácu so zahraničnými organizáciami DS. A podať pomocnú ruku všade tam, kde bude treba.

 

 

žitosti.