Ingrid Ráczová

Podpredseda SDS

 

Nitra

S Downovým syndrómom som sa stretla už ako dieťa, keďže v susedstve vyrastal chlapec s touto diagnózou. Avšak bytostne sa ma dotkla v roku 1996, keď sa mi narodil syn David. Napriek mojej snahe dozvedieť sa z dostupných zdrojov čo najviac, aby som sa vedela o neho čo najlepšie postarať, zistila som, že informácií bolo pramálo. Jedno som však už vtedy vedela s absolútnou istotou, chcela som, aby vyrastal ako ostatné deti, popri nich a s nimi.

Najprv chodil do denného rehabilitačného centra, potom 4 roky do bežnej MŠ, kde bol integrovaný v špeciálnej triede, rovnako bol 9 rokov integrovaný v ZŠ, ďalšie 3 roky na odbornom učilišti, kde sa učil za „záhradníka“ a verím, že týmto ešte neskončil.

So Spoločnosťou Downovho syndrómu som sa stretla krátko po synovom narodení. Od malička sme chodili na letné pobyty, kde sme sa spoznali s mnohými podobnými rodinami, vymieňali si skúsenosti a rady a nadviazali priateľstvá. Členom predsedníctva som od roku 2007.

Svojou troškou sa snažím pomôcť  rodinám, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii, dodať im nádej a odvahu, odovzdať skúsenosti. Keďže integrácia Davida, či už vo vzdelávaní alebo v bežnom živote, bola a je pre mňa to najdôležitejšie, snažím sa ju propagovať pri každej možnej príležitosti.