Martina Stašáková

Člen predsedníctva
Laicko-odborné poradenstvo rodičom pri edukácií ich detí s DS
Sprevádzanie rodín s deťmi s DS od raného veku
Sociálne siete

Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286

Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286

 

Dubnica nad Váhom

Dieťa vždy usmievavé, citlivé, dobrosrdečné, bezstarostné a svetom inak vnímané... Asi tieto slová mi najviac asociujú dieťa s Downovým syndrómom. Prečo?

Sú to už roky, čo sa môj život preplieta s ľuďmi s Downovým syndrómom a s ich rodinami, v neposlednom rade i so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku.  Tento príbeh sa začal v r. 2001 narodením mojej sestry. Zrazu aj my, moja rodina, sme boli obdarení slniečkom - mojou milovanou sestrou Jankou. Jej narodenie sa stalo silným zásahom do môjho života. Pokračoval účasťou (vtedy ešte ako teenagerka) s rodičmi na letných rekondičných pobytoch.

Potom nabral dobrovoľnícky smer - ako animátorka na spomínaných pobytoch, ako ,,vedúca” tábora pre tínedžerov s DS, ako  dobrovoľník pri organizácií rôznych podujatí organizovaných SDS, ako ,,lektorka” na letných pobytoch, kde som pracovala s deťmi s DS prostredníctvom Feuersteinovej metódy. Podarilo sa mi pre SDS napísať projekt Spojme sa a využiť naň grant. Stretávanie sa s deťmi s DS ma nasmerovalo k vyštudovaniu odboru špeciálna pedagogika - pedagogika pre mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo.

Krátky prelet históriou máme za sebou, ale prečo som sa rozhodla byť súčasťou predsedníctva… Viackrát som mala možnosť pozorovať, spoznať a zažiť dobrovoľnú prácu členov predsedníctva, ich nadšenie a obetavosť robiť množstvo viditeľných, ale aj neviditeľných "aktivít”. A nielen to. Plnohodnotné stretnutia, rozhovory s rodinami, množstvo zážitkov s ľuďmi s Downovým syndrómom mi dodali odvahu a odhodlanie "pracovať” viac pre SDS.

A čo môžem ponúknuť? Svoje osobné skúsenosti s výchovou a vzdelávaním sestry pri jej integrácii na základnej škole, osobné skúsenosti ako asistent učiteľa pri vzdelávaní žiakov s DS na špeciálnej základnej škole, skúsenosti ako učiteľ pri edukácii žiakov s MP a spoluprácou s ich rodičmi, či odžité ako sprostredkovateľka Feuersteinovej metódy, ...

A v čom chcem byť prínosom pre Spoločnosť s Downovým syndrómom na Slovensku?

V laicko-odbornom poradenstve rodičom pri edukácií ich detí s DS, v sprevádzaní rodín s deťmi s DS raného veku, v komunikácii s rodinami, aj pri spolupráci na facebookovej stránke SDS, zdieľaní užitočných výchovno-vzdelávacích metód a v mnohých ďalších aktivitách operatívne odpovedajúcich na budúce potreby členov.

Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286

Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286