Všetky články

Ahoj moja budúca mamička, ahoj môj budúci ocko.
Hľadám vás, ostal som sám v tomto veľkom svete. Som maličký, narodil som sa 15. 2. 2017 a moji biologickí...

Divadlo Dúhadlo pracuje už desať rokov ako najobľúbenejšia a najstaršia voľnočasová aktivita občianskeho združenia UP-Down syndrom.  V...

Vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa stará o najslabších. Vláda SR ani po 27 rokoch nedokáže v našej krajine zabezpečiť základné ústavné...

Pozývame Vás na Národné plavecké preteky špeciálnych olympiád, ktoré sa uskutočnia 10. - 11. novembra 2016 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť Vás prosíme o...

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci  so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Nitre, Ponitrianskym múzeom v Nitre  a...

Vážení športoví priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na Národné atletické preteky špeciálnych olympiád, ktoré sa uskutočnia 19. - 20. septembra 2016 v...

Kto je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?

Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola...

Tohtoročný pobyť rodín s deťmi s Downovým syndrómom prebiehal počas druhého prázdninového týždňa v krásnom liptovskom regióne - v Liptovskom...

XXI. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

V máji 2016 sa uskutočnilo slávnostné...

Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi pomôžu skrášliť Sad Janka Kráľa!

12. jún - Deň...

V sobotu 21. mája sa v Trenčíne konali plavecké preteky VC primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2016 a 1. majstrovstvá...

Stránky