Letný tábor pre mládež s Downovým syndrómom

Obrázok používateľa admin

pod záštitou Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

Kedy? 31. 7. - 5. 8. 2017
Kde? Chata Cementár, Belušské Slatiny

Ahojte kamaráti!
Aj tento rok pre Vás chystáme tábor úplne bez rodičov. Veľa, veľa zábavy, nových priateľov, aktivít a prekvapení. Tešia sa Vás všetci starí i noví animátori. Už teraz sa Vás nevieme dočkať!

Cena: 100 € - pre tých, ktorí nemajú zaplatené členské je cena 130 € (cena zahŕňa ubytovanie a stravu 5 x denne).
Platba: zálohu 30 Eur treba zaslať na číslo účtu Spoločnosti Downovho syndómu na Slovensku VÚB 165731012/0200, variabilný symbol 022017, (IBAN: SK61 0200 0000 0001 6573 1012, do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa) – zvyšok v hotovosti na mieste.

SDS prispieva platiacemu členovi SDS minimálne 30,- EUR na človeka s DS, len na jeden pobyt v r. 2017!

Je to pre Teba lákavé? Máš od 15 do 30 rokov a chuť s nami stráviť týždeň plný zábavy a relaxu? Stačí vyplniť prihlášku a poslať ju na adresu:

Andrea Pilná
Centrum 1, 28/64
018 41 Dubnica nad Váhom

Vyplnenú prihlášku treba poslať najneskôr do 30. 6. 2017!
V prípade otázok: Andrea Pilná, 0911 902 990, adapilka@gmail.com

PRIHLÁŠKA