Pre všetkých členov SDS

Obrázok používateľa admin

Milí členovia,

v týchto dňoch sa Vám dostala do schránok Slnečnica č. 2/2017. Jej vydanie a distribúcia je hradená aj z Vašich členských príspevkov. Ďakujeme, že si plníte svoje záväzky voči SDS-ke a pokiaľ ste ešte členské tento rok neuhradili, môžete tak urobiť na číslo účtu VUB 165731012/0200, IBAN: SK61 0200 0000 0001 6573 1012 alebo cez VIAMO  na t. č. 0903 634 396. Členský príspevok je vo výške 10 Eur, no môžete nás tiež podporiť darom.

Priama platba cez mobil TU.

Získané financie sú použité výhradne pre ľudí s DS - príspevky na pobyty, vydávanie Slnečnice, organizácia podujatí atď. Členovia predsedníctva, redakčnej rady Slnečnice a revíznej komisie svoju činnosť vykonávajú bez finančnej odmeny.

Info o evidencii členských príspevkov môžete adresovať mailom na clenske@downovsyndrom.sk alebo telefonicky po 16.00 hod na t. č. +421 903 634 396

ĎAKUJEME

Róbert Lezo
Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku