inklúzia

Obrázok používateľa admin

Reformný návrh na podporu inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvo školstva po roku od zverejnenia prvých téz a dvoch mesiacoch spracovávania takmer 4-tisíc pripomienok zverejnilo finálnu verziu reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Autormi návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027 sú Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Ministerka školstva Martina Lubyová (nom.

Obrázok používateľa admin

Niekoľko dôvodov, ktoré bránia inkluzívnemu vzdelávaniu

Ako sme vás dávnejšie informovali, pred časom vznikla Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorej sme súčasťou a prostredníctvom ktorej presadzujeme práva tejto skupiny detí. Ide predovšetkým o presadzovanie dostupnosti a definovania kvality včasnej intervencie, práva na inkluzívne vzdelávanie a zlepšovania sociálno-ekonomickej situácie rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
Podrobnejšie sme o tejto aktivite písali TU.

Stránky

Odoberať RSS - inklúzia