inklúzia

Obrázok používateľa admin

Prelomové rozhodnutie súdu

BRATISLAVA - Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvýkrát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č. k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané Dohovorom.

Obrázok používateľa admin

Integrácia a inklúzia

Výchova a vzdelávanie detí s rôznym hendikepom spolu so zdravými deťmi dnes už nie je až takou výnimkou. Napriek tomu má však veľa úskalí a rodičia, ktorí sa rozhodnú ísť touto cestou, sa musia obrniť veľkou trpezlivosťou, naštudovať množstvo paragrafov, neustále úzko spolupracovať so školou a ďalšími inštitúciami.

Integrácia v skratke

Aké sú prínosy integrácie a legislatívne normy si môžete naštudovať v príručke integrácie.

Stránky

Odoberať RSS - inklúzia