Slnečnica č. 1/2018

Z obsahu

4  Čo prinášam svojej komunite? What I bring to my community?
6  Práca po materskej dovolenke
10 Rachel - dievčatko z Iraku
12 Za deťmi do rodín
14 Narodeniny
15 Spolupráca s Trnavskou univerzitou pokračuje
18 Konferencia o inkluzívnom vzdelávaní a 30. výročie EDSA
20 Návšteva v parlamente EÚ
22 Mirko
23 Správičky zo sveta

Elektronická verzia