Slnečnica č. 4/2017

Z obsahu

4  Ženám sa vysvetľuje "morálna povinnosť" potratov detí s Downovým syndrómom
6  Cesta nie je ľahká
8  Vážený pán prezident Slovenskej republiky
10 Ako podporovať vývin dieťatka
14 Rozhovor - Adopcia
18 Pocity cez umenie
19 Cesta za vzdelaním pokračuje na strednej škole
20 Návšteva Štrasburgu
23 Výtvarný salón ZPMP 2017
24 A predsa sa učí
26 Budúcnosť sa rodí v spoločenstve
30 Aby nás bolo počuť

Elektronická verzia