Slnečnica č. 2/2018

Z obsahu

4  25. výročie SDS - Oslavy na hrade
8  Genetik založil Učeníčky Baránka
10 Tu máš buchty a bež do sveta
12 Fotí deti s Downovým syndrómom
15 História vzniku SDS na Slovensku
20 Matej je pre nás darom a požehnaním
24 Ako som stretla Vandu
25 Zázrak prijatia
26 15. výročie Down syndróm klubu Snina

Elektronická verzia