Správa redakčnej rady Slnečnice

Počet vydaných čísel časopisu:

  • r. 2014 – 2 vydania

  • r. 2015 – 3 vydania

  • r. 2016 – 4 vydania

  • r. 2017 – 1 vydanie – č. 2 sa pripravuje

Členmi redakčnej rady boli:

1. Daša Krátka /Kúty/ - šéfredaktor

2. Mária Srnáková /Suchá nad Parnou/

3. Daniela Divílková /Trenčín/

4. Jarmila Kolenová /Púchov/

5. Eva Barlíková /Nová Ľubovňa/ - odstúpila v r. 2016

6. Róbert Lezo /Trenčín/

7. Pavol Hyclák /Kežmarok/

 

So Slnečnicou aktívne pomáhali – Rastislav Sedláček a Eva Grebečiová.

Tlač v náklade 1000 – 1200 ks - Bratislava, digitálna tlačiareň LL studio.

Od r. 2015 je grafikom Slnečnice Rastislav Sedláček.

 

Produkčné náklady:

- grafické spracovanie, tlač, distribúcia

r. 2014

Náklady na Slnečnicu spolu: 2 676,60 €

Náklady na jedno číslo: 1 338,30 €

r. 2015

Náklady na Slnečnicu spolu: 4 259,32 €

Náklady na jedno číslo: 1 419,77 €

r. 2016

Náklady na Slnečnicu spolu: 6 774,21 €

Náklady na jedno číslo: 1 693,55 €

Ďakujem členom redakčnej rady a ďalším aktívnym členom za pomoc s príspevkami a korektúrami.
 

Ďalšie publikačné aktivity

Od roku 2016 máme novú webstránku downovsyndrom.sk. Stránku sme realizovali svojpomocne – manželia Krátki. Na stránke je okrem základných infomácií o DS aj fotogaléria našich akcií, archív Slnečnice, elektronická prihláška do spoločnosti, možnosť finančnej podpory prostredníctvom VIAMO, možnosť písať blogy a ďalšie.

Prihlášky cez web:

r. 2014 - 14

r. 2015 - 28

r. 2016 – 22 + 2

r. 2017 – 10 + 4

Elektronická publikácia Diagnóza Downov syndróm – od spustenia predaja v r. 2016 sa predalo 7 kníh (cena 8.90/ks, spolu 62.30 Eur) a niekoľko slnečníc.

Od roku 2016 máme aj nové logo SDS, ktoré navrhol Eduard Jánošík, za čo mu v mene spoločnosti ďakujem.