Správa redakčnej rady Slnečnice

Každoročne vydávame 4 čísla časopisu.
 

Členmi redakčnej rady v tomto období boli:

1. Daša Krátka /Kúty/ - šéfredaktor

2. Veronika Plesníková /Bratislava/

3. Róbert Lezo /Trenčín/

4. Mária Srnáková /Suchá nad Parnou/

5. Lenka Chovancová /Bratislava/

6. Jarmila Kolenová /Púchov/

7. Pavol Hyclák /Kežmarok/

8. Daniela Divílková (Trenčín)

9. Eva Grebečiová (Bratislava)

 

• Tlač v náklade 1000 – 1200 ks.

• Bratislava, digitálna tlačiareň LL studio.

• Distribúcia LK Permanent, Bratislava.

• Od r. 2017 je grafikom Slnečnice Edo Jánošík.

• Od r. 2018 máme profesionálnu korektorku Máriu Masárovú, ktorá robí jazykové korektúry Slnečnice bez nároku na honorár.

Ďakujem členom redakčnej rady za pomoc s tvorbou Slnečnice.

 

Webstránka downovsyndrom.sk

Aktuálna webstránka bola vytvorená v roku 2016. V roku 2021 prešla úpravou, ktorá sa týkala úpravy štruktúry a doplnenia informácií predovšetkým pre nových rodičov.

Elektronická publikácia Diagnóza Downov syndróm – od spustenia predaja na stránke v r. 2016 sa predalo 88 kníh (cena 8.90/ks, spolu 783.20 Eur). Cez webstránku je možné zakúpiť aj staršie čísla Slnečníc, táto možnosť nie je veľmi využívaná a uvažujeme o jej zrušení.

Webstránku v súčasnosti využívame predovšetkým na sprostredkovanie informácií o živote s Downovým syndrómom, na prihlasovanie členov do SDS, ako aj na rôzne ďalšie prihlášky – na pobyty, akcie a pod.

Pripravuje sa platobná brána, ktorá nám umožní prijímať platby prostredníctvom platobnej karty – členské príspevky, platby za pobyty, sponzorské dary a pod.