Konferencia o Downovom syndróme

Obrázok používateľa admin
AKTUÁLNE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
ĽUDÍ S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

Ambulancia Downovho syndrómu v spolupráci so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku a občianskym združením Trizómia 21 Vás pozývajú na konferenciu o Downovom syndróme Aktuálne zdravotné problémy ľudí s Downovým syndrómom. Pod záštitou europoslankyne Janky Žitňanskej.

Kedy: 14. september 2018

Miesto konania:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, aula A-154
Limbová 12, 833 03 Bratislava

Program:

8:00-9:00 - Registrácia

9:00-9:50 - Slávnostné otvorenie a príhovory hostí

9:00-9:15 - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.

9:15-9:30 - Mgr. Janka Žitňanská – poslankyňa Európskeho parlamentu

9:30-9:50 - prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

9:50-13:00 - Odborné prednášky

9:50-10:30 - MUDr. Vladimír Hostýn, MPH: Aká je noha detí s Downovým syndrómom?

10:30-11:00 - MUDr. Elena Košková, PhD., MUDr. Jana Sedláková, PhD., prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.: Artropatia pri Downovom syndróme

11:00-11:20 - Krivošíková: Osteoporóza, prevencia a liečba u ľudí s DSRNDr. Zora Krivošíková, CSc.: Deficit vitamínu D a kostný metabolizmus u pacientov s Downovým syndrómom

11:20-11:40 - MUDr. Viera Vršanská, CSc.: Vrodené chyby srdca u detí s Downovým syndrómom

11:40-12:00 - prof. MUDr. Zdeňka Ďuračková, CSc.: Antioxidanty u detí – sú alebo nie sú potrebné?

12:00-12:30 - Diskusia a záver konferencie

13:00 - Obed a oslava

 

Prihlášku na účasť zasielajte na adresu sekretariátu konferencie.

Informácie o programe a prihláška TU.