Výskum demencie u ľudí s Downovým syndrómom

Obrázok používateľa admin

Nová výskumná štúdia spoločnosti King's Health Partners and South London a Maudsley Foundation NHS (publikovaná v British Journal of Psychiatry) ukazuje, že pre ľudí s Downovým syndrómom, u ktorých sa rozvinula demencia, môžu byť prospešné lieky, ktoré sú bežne používané na liečbu tohto ochorenia. Práca, ktorú viedol profesor André Strydom je najväčším výskumom klinického účinku liekov používaných na liečbu demencie v tejto populácii. V Británií žije okolo 60 000 ľudí s Downovým syndrómom. Majú oveľa vyššie riziko vzniku demencie Alzheimerovej choroby s predčasným nástupom. Hoci neexistuje žiadny liek na demenciu spôsobenú Alzheimrom, bolo dokázané, že lieky ako donepezil sú účinné pri zmierňovaní príznakov a spomaľovaní progresie choroby. Ľudia s Downovým syndrómom boli často vylúčení z pokusov s liekmi a preto lekári a pacienti mali málo informácií o vhodnej liečbe.

Nové zistenia vychádzajú z analýzy s viac ako tisíckou ľudí s Downovým syndrómom. Pacienti s demenciou, ktorí boli liečení liekmi proti demencii, žili v priemere 5,59 rokov po diagnostikovaní, zatiaľ čo tí, ktorým nebola podaná liečba, žili v priemere 3,45 roka. Vedci tiež pozorovali pozitívny vplyv na udržiavanie kognitívnych funkcií (pamäť a orientácia) u ľudí, ktorým boli lieky predpísané. Údaje však preukázali aj výrazné rozdiely v rôznych regiónoch UK v pomere liečených ľudí s DS a s demenciou.

Profesor Strydom povedal: "Naše výsledky sú dobrou správou pre ľudí s Downovým syndrómom. Downov syndróm by už nemal byť prekážkou liečby demencie. Je potrebné zabezpečiť, aby všetci jedinci s DS s týmto ochorením, mali prístup k liečbe."

Zdroj: www.downs-syndrome.org.uk

Spracovala: Dandy Divílková