Členské na rok 2023

Obrázok používateľa admin

Milí naši členovia, 

ďakujeme vám za doterajšiu priazeň. Je to neuveriteľné, ale naša Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku oslávi tento rok 30. výročie svojho vzniku! To, že sme sa dostali až sem, je výsledkom práce dobrovoľníkov a samozrejme tiež vašou zásluhou, pretože bez členskej základne by naša práca nemala zmysel.

Tento rok by sme chceli okrem už známych aktivít obohatiť o spoločnú oslavu nášho 30. výročia. Plánujeme ju na 20. máj 2023 a konať sa bude na lodi. Budeme sa plaviť po Dunaji a určite sa skvele zabavíme!

Tešiť sa môžete tiež na tradičné pobyty pre všetky vekové kategórie, časopis Slnečnica, jednodňové výlety a niekoľko prekvapení.

Členský poplatok na rok 2023 uhraďte najneskôr do 31. marca 2023. Tak si zaistíte miesto na akomkoľvek našom podujatí.

SUMA: 20 EUR / ROK
ÚČET: SK61 0200 0000 0001 6573 1012, BIC: SUBASKBX
VARIABILNÝ SYMBOL: 2023
POPIS: VAŠE MENO, MENO DIEŤAŤA S DS

Informácie o možnostiach úhrady členských príspevkov nájdete na tomto mieste.

Foto: Laurézia Simon Photography