Tlačová konferencia "Za otvorené školy"

Obrázok používateľa admin

Vo štvrtok 12. augusta sa na pôde Ministerstva školstva uskutoční tlačová konferencia v súvislosti s kampaňou "Za otvorené školy". Za SDS sa stretnutia zúčastní naša Majka Šustrová, ktorá pripája tento odkaz:

Downov syndróm: Duševné zdravie – za otvorené školy

Ľudia s Downovým syndrómom patria pre primárnu poruchu imunity do prvej  rizikovej skupiny. Vďaka zdravotnej starostlivosti a najmä zásluhou povinného očkovania sa dožívajú niekoľko-násobne vyššieho veku ako v minulosti. Pre zdravé deti je nevyhnutné prezenčné vzdelávanie nielen pre získanie vedomostí a zručností, ale aj pre socializáciu, ktorá je prevenciou duševného zdravia. Deti  s DS nad 12 rokov veľmi dobre znášajú očkovanie proti SARS CoV 2. Za zdravie  menších sú zodpovední ich rodičia, príbuzní, vychovávatelia a učitelia. Dajme im šancu na lepší život!


Minister školstva Branislav Gröhling odštartoval ministerskú kampaň po Slovensku s názvom „Za otvorené školy“, ktorej cieľom je v predstihu pred začiatkom školského roka prezentácia výhod očkovania a povzbudenie ľudí v záujme čo najviac minimalizovať zatváranie škôl. Maratón stretnutí sa začal v Bratislavskom kraji. Okrem stretnutia so zriaďovateľmi minister školstva absolvuje stretnutia s rôznymi študentskými organizáciami, odborovými, profesnými a školskými organizáciami a takisto k 16. augustu zriadi aj ministerské call-centrum. Všetkými týmito krokmi sa rezort snaží zabezpečiť čo najbezpečnejšie školské prostredie.

V kampani “Za otvorené školy” je cieľom poukázať na dôležitosť prezentačného vzdelávania v prepájaní na duševné zdravie a naše špeciálne deti.