Pohni kostrou pre Downov syndróm

Bežíme, chodíme, turistikujeme, bicyklujeme, plávame, kočíkujme, korčuľujeme... jednoducho sa presúvame z miesta na miesto akokoľvek, kedykoľvek, kamkoľvek a akýmkoľvek tempom.

Kedy: v čase od 1. do 31.marca 2021

Dobrovoľné štartovné

č. účtu: SK61 0200 0000 0001 6573 1012
variabilný symbol: 213
suma: minimálne 5 Eur
popis: Tvoje meno