Aj takto môže vyzerať rodina

Obrázok používateľa admin

Asi poznáte príbeh muža, ktorý mal odvahu a adoptoval si dievčatko s Downovým syndrómom. Luca Trapanese je z talianskeho Neapola. Je slobodný a je homosexuál. Táto informácia nie je dôležitá, ale uvádza sa všade. Dievčatko si adoptoval po tom, čo ho odmietlo 20 potenciálnych rodín. Zmenilo jeho život.

Albu si priniesol domov, keď mala iba 30 dní. Teraz má takmer 3 roky a je neodmysliteľnou súčasťou rodiny, takže Luca chvíľami zabúda, že je adoptovaná. Mal 43 a bol si istý, že chce adoptovať postihnuté dieťa. A našiel Albu, ktorú po tom, čo ju opustila jej mama, predtým odmietol rad „tradičných“ rodín.

Ako prezident a zakladateľ Ruota Libera Onlus, združenia, ktoré vzniklo v Neapole v roku 2007, a ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím pomáha socializovať sa, rozvíjať ich talenty a integrovať sa do komunity, Luca vedel, že sám má príležitosť urobiť niečo výnimočné. Preto podal žiadosť na súd pre mladistvých v Neapole, v nádeji, že adoptuje dieťa so zdravotným postihnutím. Nestanovil žiadne kritériá. Už od čias dospievania pracoval so zdravotne postihnutými, ich problémy poznal, preto vedel, že túži sa stať otcom zdravotne postihnutého dieťaťa.

„Pre mňa nie je zdravotné postihnutie porážkou, nie je to hanba, ale len iný uhol pohľadu na život. Alba je pre mňa dokonalá taká, aká je a ja ju nechcem „liečiť“. Som presvedčený, že musíme ísť za hranice zdravotného postihnutia a vidieť človeka, jeho osobnosť, lebo každý so zdravotným postihnutím je osobnosť, ktorá musí byť integrovaná a musí sa s ňou zaobchádzať ako s ostatnými."

Pre mňa nie je zdravotné postihnutie porážkou, nie je to hanba, ale len iný uhol pohľadu na život.

Po podaní žiadosti na súd čakal Luca niekoľko mesiacov, kým nedostal výzvu. Albu jej matka nechala v nemocnici a nenašli sa adoptívni rodičia, ktorí by o ňu mali záujem pretože, mala Downov syndróm.

Ujal sa jej okamžite a už roky jej pomáha formovať osobnosť. Opísal ju ako „skutočný prírodný živel... je veľmi veselá, bujará, húževnatá a tiež veľmi tvrdohlavá“.

"Alba a ja sme rodina ako každá iná," uviedol Luca. Vysvetlil, že „sa o ňu stará tak, ako by to robila každá iná „mama““ a „vychováva ju najlepším možným spôsobom... Som jej otec a rodina. Pre mňa je to moja dcéra, skoro som zabudol, že som ju adoptoval.“

Alba je šťastné malé dievčatko, ktoré sa zobúdza s úsmevom, miluje hudbu, tancuje, rado chodí do škôlky a trávi čas s deťmi. Je sama sebou, miluje pobyt vonku a rada sa hrá s kocúrom Giorgiom.

Hrdý otec hovorí, že asistuje pri formovaní jej osobnosti, a snaží sa jej pomôcť pri zvyšovaní sebadôvery tým, že jej dáva najavo, že tu pre ňu vždy bude.

Adopcia Alby jednoducho zmenila jeho život, aj život rodiny. Všetci ju milujú, najmä jej starí rodičia, ktorí „často kazia“ otcovu výchovu.

Viac na https://www.facebook.com/Luca-Trapanese-358337824735008/

Veronika Plesníková