Najstarší nález Downovho syndrómu

Obrázok používateľa admin

Najstarší nález Downovho syndrómu objavili na stredovekom cintoríne vo Francúzsku. Pravdepodobne najstaršie kostrové pozostatky človeka s Downovým syndrómom sú staré približne 1 500 rokov. Ide o nález 5-7-ročného dieťaťa, ktoré žilo v stredovekom Francúzsku asi pred 1 500 rokmi.

Vzhľadom na to, že s telom bolo zaobchádzané podobným spôsobom ako s ostatnými, ktorí sú pochovaní na mieste, dá sa predpokladať, že dieťa bolo integrálnou súčasťou spoločnosti a nebolo nijak stigmatizované.

Archeológovia pôvodne objavili kostru dieťaťa v roku 1989, keď ju vykopali spolu s ďalšími 93 kostrami z nekropoly z piateho až šiesteho storočia, ktorá sa nachádza južne od opátstva Saint-Jean-des-Vignes v severovýchodnom Francúzsku. Vedci mali podozrenie, že dieťa by mohlo mať Downov syndróm, ale na potvrdenie diagnózy nevykonali dôslednú analýzu.

Až archeologička na univerzite v Bordeaux Maïté Rivollat ​​a jej kolegovia analyzovali lebku dieťaťa pomocou počítačovej tomografie (CT), aby odhalili jej vnútorné rysy.

„Dva predchádzajúce výskumy spomínali možnosť Downovho syndrómu, ale bez vykonania podrobnej štúdie,“ povedala Rivollat​​. „Skenovanie pomocou CT umožnilo priblížiť sa k intrakraniálnej časti lebky.“

Tento nález však neodporuje tomu, že Downov syndróm sa u populácie vyskytoval aj v oveľa staršom období. Zo skoršieho obdobia ho však poznáme iba z vyobrazenia vo výtvarnom umení (sochy, maľby obrazy) a z vizuálnej podoby ľudí na nich. (Písali sme o nich v tomto článku, pozn. red.)

S cieľom zistiť, či malo dieťa zo Saint-Jean-des-Vignes skutočne Downov syndróm, skúmali Rivollat ​​a jej tím rozmery a štruktúru lebky dieťaťa a porovnali ho s lebkami 78 ďalších detí podobného veku. Ich analýza ukázala, že francúzske dieťa malo početné znaky svedčiace o Downovom syndróme, ktoré ostatné lebky postrádali.

Lebka bola napríklad krátka a široká a na základni sploštená. Okrem toho obsahovala tenké kraniálne kosti a niektoré ďalšie kúsky kostí. Dieťa malo tiež niektoré sínusové a zubné abnormality, ktoré samy o sebe nie sú presvedčivou diagnostikáciou Downovho syndrómu, ale svedčia o poruche, ak sa zvažujú spolu s ďalšími charakteristikami, na čo vedci poukazujú aj vo svojej štúdii.

Archeológovia tiež študovali spôsob, akým bolo dieťa pochované, aby získali stopy o tom, ako sa s ním zaobchádzalo v živote, čo vedci nedokázali robiť v iných prípadoch Downovho syndrómu. Rovnako ako iné kostry na cintoríne bolo dieťa umiestnené v hrobke tvárou nahor, hlavou smerujúcou na západ, nohami smerujúcimi na východ a rukami umiestnenými pod panvu. To znamená, že pohrebné zaobchádzanie s týmto dieťaťom sa nelíšilo od zaobchádzania s inými ľuďmi na cintoríne.

Veronika Plesníková