V Trenčíne sme privítali para plavcov zo 4 krajín!

Obrázok používateľa admin

Po štvrtýkrát privítal Trenčín plavcov so zdravotným znevýhodnením na pretekoch, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Obsadené boli reprezentantami SPV, ŠOS, ale i začínajúcimi plavcami. Prvýkrát sme mali na pretekoch aj preklad do posunkovej reči pre nepočujúceho pretekára. Na pretekoch boli časy merané elektronickou časomierou Omega. Na štart sa postavilo 93 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka, pre ktorých to bola príležitosť potvrdiť si svoju výkonnosť, zlepšiť si svoje osobné rekordy, ale i postaviť sa prvýkrát na štart veľkých pretekov.

Plavci SPV to mali v plaveckom kalendári ako kontrolné preteky útvaru talentovanej mládeže, pre plavcov s Downovým syndrómom to boli ich 4. Majstrovstvá Slovenska a MP. U mnohých si našli pravidelné miesto v kalendári.

Záštitu na pretekmi prevzal primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý v príhovore poprial plavcom veľa úspechov v dnešných pretekoch, ale i v ďalšom tréningovom procese. Plavcom sa ešte v úvode prihovorili bývalá europoslankyňa Mgr. Janka Žitňanská, zástupca športovo-technickej komisie SPV a reprezentačný tréner Henrich Krč a hosť Stefan Schenck (Nemecko) otec plavca Oskara 20r. s Downovým syndrómom, ktorý prišiel do Trenčína zároveň aj v mene Behindertensportverband Berlin (Asociácia športu pre zdravotne znevýhodnených Berlín) ako jeho viceprezident aj ako predseda Sportclub Lebenshilfe Berlin. Plavcov prišla pozdraviť aj ombudsmanka pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzka Stavrovská. Po príhovoroch hostí darovali plavcom účastnícke medaile.

Počas pretekov si kluby zostavovali aj štafety na 4x 25m V.S., ktorej patril záver pretekov.

Vyhlasovanie výsledkov prebiehalo priebežne a okrem medailí a diplomov sme už tretíkrát

- vyhlasovali “najtechnickejšieho plavca pretekov“, kde cenu venoval ŠKP Košice a pán Ing. Husovec ako jeho zástupca cenu adresoval pretekárovi Andrejovi Petríkovi z Bratislavy.

- SPV podporil naše preteky tým, že sme mohli opäť do cien pripraviť poháre za najlepší mužský, ženský a dva juniorské výkony (chlapci a dievčatá) - najväčší bodový výkon. Ďalej pripravili cenu (pohár) najmladšiemu chlapcovi a dievčaťu pretekov a najlepšiemu plavcovi/plavkyni s Downovým syndrómom. Bodové najlepšie juniorské výkony podali reprezentanti Alex Hrušovský z PK Nové Zámky a Markéta Stárková SK Kontakt Ostrava. Za kategóriu muži/ženy boli poháre odovzdané Danielovi Marcinovi z ŠKP Košice a Lenke Láslofiovej z Usmej sa na mňa Košice. Pohár pre najmladšieho účastníka patril Jakubovi Vaňkovi SK Kontakt Ostrava a najmladšou plavkyňou bola Viktória Majerčáková z PK TZPŠ DOLPHINS Bratislava. Najlepší plavec S Downovým syndrómom bol Rastislav Husovec ŠKP Košice a najúspešnejšou plavkyňou s DS bola vyhlásená Vanda Kračunová ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves. Poháre odovzdával pán Stefan Schenck, Nemecko a Róbert Lezo predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Ďakujeme naším partnerom a sponzorom Veľkej ceny primátora mesta Trenčín, ktorí podporili naše preteky! Mesto Trenčín, Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, SPV, RIDOP, INTERSPORT Trenčín, Ševt Papiernictvo a Adidas.

Hlavným rozhodcom pretekov bol Ladislav Struhár (Nové Zámky) a štartérom bol Alexander Štern (Trenčn) a riaditeľom pretekov bol Róbert Pastierik (Trenčín), administrátorkou pretekov bola Dada Krausová.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým plavcom a doprovodom, pedagógom, trénerom, rozhodcom za opäť úžasnú atmosféru a tešíme sa na budúci 5. ročník v Trenčíne!

Róbert Lezo

Výsledky z pretekov Trenčín 12.10.2019