Výpomoc so srdcom: aby každý mal šancu pracovať

Obrázok používateľa admin

Po voľnejších letných dňoch prichádzajú opäť pravidelné povinnosti – škola, škôlka, práca, úlohy. Ale nie pre všetkých. Skončení absolventi so zdravotným postihnutím majú štartovaciu čiaru na trhu práce ďalej, ako ich zdraví rovesníci. V Profesii aj túto jeseň ponúkame príležitosti na stretnutia a veríme, že sa podarí prepojiť firmy s uchádzačmi tak, aby to bolo pre obe strany užitočné a zmysluplné.

  • V stredu 25. septembra o 14.00 hod. v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61 v Košiciach organizujeme workshop pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. Hovoriť budeme o praktických príkladoch, ktoré sme vyskúšali v programe Výpomoc so srdcom a zapojili sa do nich aj študenti s Downovým syndrómom. Jaroslav Cehlárik z TASPO povie viac o zamestnávaní nepočujúcich a Andrea Kozová z Inštitútu pracovnej rehabilitácie vysvetlí, akú úlohu zohráva pracovná asistencia pri pracovnom začlenení človeka so zdravotným postihnutím. Workshop je určený pre rodiny, firmy aj neziskové organizácie. Zaregistrovať sa môžete do 20. septembra na podlesna@profesia.sk

  • Vo štvrtok 26. septembra sa na rovnakom mieste, v Spoločenskom pavilóne v Košiciach od 9.00 hod. koná veľtrh pracovných príležitostí Profesia Days. Návštevníci so zdravotným postihnutím môžu využiť poradenstvo pri tvorbe životopisu, pracovnej a osobnej asistencii, a uchádzať sa o prácu pri konkrétnych vystavovateľoch. K dispozícii budú aj tlmočníci posunkového jazyka, ktorých si uchádzači môžu „požičať“ na komunikáciu s personalistami v stánkoch. Vybrané časti programu budú tlmočené do posunkového jazyka. Vstup je bezplatný. Na podujatie sa môžete zaregistrovať cez  www.profesiadays.sk, kde sú zverejnené aj podrobnejšie informácie.

  • Aj pre ľudí s Downovým syndrómom pripravujeme pilotný projekt v spolupráci so spoločnosťou CURADEN Slovakia. Vyskúšať chceme zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím na predajných miestach spoločnosti, pri predaji výrobkov ústnej hygieny. Začíname v Bratislave a Nitre, postupne by firma chcela dať priestor aj v iných lokalitách. Pri práci budeme rešpektovať možnosti daného človeka, zaučenie by bolo pod vedením odborníkov. Záujemcovia o túto prácu by mali byť komunikatívni a aspoň čiastočne poznať výrobky značky Curaprox. Ak chcete byť evidovaný v databáze potenciálnych záujemcov, napíšte na podlesna@profesia.sk a pripojte k tomu stručný životopis. Životopis si môžete vytvoriť cez www.profesia.sk/napisat-zivotopis/        

Anna Podlesná, CSR manažérka spoločnosti Profesia